G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1950.február 25. - 1952. Augusztus 14. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/3. Budapest, 2006)

10. Dobi István kormánya [Negyedik összetételben] (1952. január 5. - 1952. augusztus 14.)

(Népgazdasági Tanács elnöke:) 418/1. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1951. évi terv befejezéséről, illetve eredményei­ről. [A jelentés nem található a jegyzőkönyv mellett.] (Minisztertanács elnöke:) 418/2. A táv-aspiratúra bevezetéséről szóló rendelettervezet levétele a napirendről. (Népgazdasági Tanács elnöke:) 418/3. Az 1951. évi tervek határidő előtti befejezése, illetve túlteljesítése érdekében indított szocia­lista munkaverseny győzteseinek jutalmazása és a minisztertanács vándorzászlóinak odaítélése. 1001/1952. Mt. sz. hat., MK január 19., 8. sz. (Országos Tervhivatal elnöke:) 418/4. Az 1952. évi tervkészítés szempontjait illető tervhivatali javaslat. (Külügyminiszter:) 418/5. Rontó Gyula előadónak a kairói, Dragon Ferenc előadónak pedig a párizsi követségre történő kihelyezése, valamint Zádor Tibor II. o. követségi titkár áthelyezése a tel-avivi követségről a hágai követségre. (Pénzügyminiszter:) 418/6. Az általános jövedelemadóról szóló 13 400/1948. (1949. I. 7.) Korm. sz. rendelet módosítása és kiegészítése. 6/1952. MT sz. r, MK január 19., 8. sz. 418/7. A termelőszövetkezeti jövedelemadóról szóló rendelettervezet levétele a napirendről. 418/8. A vízszabályozási járulék, valamint az állami gazdaságok és az állami vállalatok föld­adójának megszüntetése, továbbá a dolgozó parasztok vagyonadó alóli mentesítése. 7/1952. MT sz. r„ MK január 19., 8. sz. (Igazságügy-miniszter:) 418/9. Törvényerejű rendelettervezet a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948:LXII. tc. hatályának a hivatásos légoltalmi szervezet és a pénzügyőrség tagjaira való kiterjesztéséről. — Az előterjesztés levétele a napirendről. (Külkereskedelmi miniszter:) 418/10. Kuti Jenő felhatalmazása az 1952 februárjában Montevideóban tartandó magyar-uruguayi árucsere-forgalmi megállapodások létrehozását célzó tárgyalások vezetésére, a létrejövő megállapodás aláírására. (Közlekedésügyi miniszter:) 418/11. Prieszol József megbízása a határállomások közös használatát, a kölcsönös vámjogsegély és vámeljárás egyszerűsítését, valamint a határsávforgalom szabályozását magába foglaló magyar-csehszlovák határegyezmények aláírásával. (Népművelési miniszter:) 418/12. A hangversenyrendezés állami szervezetének kialakítása; Országos Filharmónia elneve­zéssel központi irányító szerv létesítése, illetve felhatalmazás egyes városokban helyi filharmóniák alakítására. 1002/1952. Mt. sz. hat., MK január 19., 8. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom