G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1947. június 1. – 1950.február 25. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest, 2004)

5. Dinnyés Lajos kormánya [Második összetételben] (1947. szeptember 24. - 1948. augusztus 5.)

239/63. 239/64. 239/65. 239/66. 239/67. 239/68. 239/69. 239/70. 239/71. 239/72. 239/73. 239/74. 239/75. 239/76. 239/77. 239/78. 239/79. 239/80. 239/81. 239/82. 239/83. 239/84. 239/85. 239/86. 239/87. 239/88. 239/89. 239/90. 239/91. Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között kötött gazdasági együttműködési egyezmény becikkelyezéséről. 1948. évi XLI.tc. Korányi Jenő miniszteri osztályfőnök szolgálati idejének beszámítása. (Közlekedésügyi miniszter:) A kő- és homokanyagot termelő, feldolgozó és megmunkáló vállalatoknak [az iparügyi minisztertől] a közlekedésügyi miniszter felügyelete alá helyezése. 6470/1948. Korm. sz. r, MK RT június 20, 138. sz. Karády György kinevezése miniszteri osztályfőnökké. Közületek részére gépjáróművek beszerzése. (Vallás- és közoktatásügyi miniszter:) Egy minisztériumi számtiszt szolgálati idejének beszámítása. - A napirendről leveszi. Petrás István fotográfus alkalmazása a Műemlékek Országos Bizottságánál. Dr. Kovács István kinevezése a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárrá. Pásztor János okleveles tanító állami tanítói kinevezése. Dr. Csík Ferenc budapesti tudományegyetemi gyakornok, olimpiai bajnok özvegye részére kegydíj folyósítása. A Budapesti Tudományegyetem egy lakatosa szolgálati idejének beszámítása. Katona Gábor nyugalmazott állami tanító rehabilitálása. Ivány József nyugalmazott állami gyógypedagógiai intézeti tanár rehabilitálása. Farkas Ferenc, Hermán László és dr. Hosszú Lászlóné székesfehérvári állami zenekonzervatóriumi tanár szabadpályán eltöltött idejének beszámítása. Gépkocsi beszerzése céljára póthitel kérése. - A napirendről leveszi. Rendelet az 1947/48. iskolai év befejezéséről és az 1948/49. iskolai évre szóló beíratások idejének megállapításáról. 6280/1948. Korm. sz. r, MK RT június 5, 125. sz. 121 állami gimnáziumi tanár kinevezése. Az Országos Könyvtári Központnál asszisztensek alkalmazása. Hat délszláv kisegítő tanító szerződéses alkalmazása. (Igazságügyminiszter:) 40 letartóztató intézeti őri állás betöltése. Dr. Halmagyi Dénes kinevezése a szegedi országos büntető intézet orvosává. A bírósági gépírószolgálat újabb bevezetése. (Népjóléti miniszter:) Rendelet a volt Fehérkereszt Gyermekkórház állami szolgálatba átvett alkalmazottai korábbi szolgálati idejének beszámításáról. - A napirendről leveszi. Nyolc minisztériumi munkatárs szabadpályán eltöltött idejének beszámítása. - A napirendről leveszi. Két tiszteletdíjas gondozónő alkalmazása az állami gyermekvédelemnél. Dr.- Zsigmond Ernő segédorvosi kinevezése a gyulai állami gyermekmenhelyhez. Dr. Altorjay István kinevezése a ceglédi közkórház segédorvosává. Dr. Kostyál László egyetemi magántanár kinevezése Borsod vármegye Erzsébet közkórháza gyermekgyógyász-főorvosává. Dr. Perényi György és dr. Euler Ödön kinevezése a szolnoki állami tüdőbeteg gyógyintézet főorvosává. Törvényjavaslat az orvosi gyakorlatról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom