G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1947. június 1. – 1950.február 25. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest, 2004)

5. Dinnyés Lajos kormánya [Második összetételben] (1947. szeptember 24. - 1948. augusztus 5.)

222/[140] 139. 222/[141j 140. 222/[142] 141. 222/[143] 142 222/[144] 135, 222/[145] 136. 222/[146] 137. 223/1. 223/2. 223/3. 223/4. 223/5. 223/6. 223/7. 223/8. 223/9. 223/10. 223/11. 223/12. 223/13. 223/14. 223/15. Dr. Htolkay Ferenc miniszteri osztálytanácsos kinevezése miniszteri tanácsossá. A tiszt- és tiszthelyettes-képzéssel kapcsolatos póthitel engedélyezése. (Építés- és közmunkaügyi miniszter:) A kisajátításról szóló egyes rendelkezések kiegészítése és módosítása. 1700/1948. Korm. sz. r, MK RT február 18, 40. sz. A lakóházak helyreállításáról szóló 11 800/1946. ME sz. rendelet és 4800/1947. ME sz. rendelet módosítása és kiegészítése. 1920/1948. Korm. sz. r, MK RT február 24, 45. sz. Liborcz Alice miniszteri segédtitkár miniszteri osztálytanácsossá való kinevezésére vonatkozó előterjesztését a napirendről leveszi. Dr. Kelemen István kinevezése miniszteri fogalmazóvá. Két miniszteri műszaki tanácsos kiküldése Belgrádba a követségi palota helyreállításának műszaki ellenőrzésére. 223.1948. február 12. (Miniszterelnök:) A KSH hiteltúllépési ügyének a Gazdasági Főtanács elé utalása. Zentai Vilmos honvédelmi politikai államtitkár felmentése és Kiss Roland belügyi államtitkár kinevezése honvédelmi politikai államtitkárrá. Kuthy László altábornagy kinevezése szakértői minőségben politikai államtitkárrá. A Sárkány József honvédelmi államtitkár fegyelmi ügyével kapcsolatos fegyelmi bizottság összeállítása. Elvi hozzájárulás kérése az új közszolgálati és egyéb alkalmazások korlátozásáról [stb.] szóló 13 460/1947. ME sz. rendelet ellenére a Vöröskeresztnél történt alkalmaztatásokkal kapcsolatos követelések érvényesíthetőségének korlátozásához. A Dániába lóvásárlási ügyben kiküldött Nagy Németh Béla miniszteri osztálytanácsos Svédországba való átutazásának utólagos engedélyezése. A Gazdasági Főtanács javaslatára dr. Csikós Nagy Béla, dr. Diósszilágyi József, Boronkay Tiborné és Fazekas István kinevezése. Dr. Lakner Marion vöröskeresztes őrnagy kiküldetése Belgiumba a Magyar Vöröskereszt részére oda érkezett szállítmányok kezelése, és a gyermeknyaraltatás megszervezése céljából. A miniszterelnök és a külügyminiszter távollétének idejére helyettesül Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, továbbá Veres Péter távollétének idejére Darvas József építés- és közmunkaügyi miniszter felkérése. (Külügyminiszter:) A február 13-án Moszkvába induló kormánydelegáció összetételének bejelentése. (Gazdasági Főtanács főtitkára:) A moszkvai delegáció költségeire 20 000 dollárnak megfelelő összeg kiutalása. (Külügyminiszter:) Felhatalmazás kérése a moszkvai tárgyalások alkalmával kötendő barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírására. Baján Artúr lisszaboni tiszteletbeli konzul felmentése. Csordás István és Rátz Ottó miniszteri titkárrá, Hamerli Lászlóné irodafőtisztté való kinevezése a minisztériumhoz. Boros István és Nádas József kinevezése miniszteri tanácsossá, továbbá két tisztviselő és két alacsonyabb beosztású munkatárs kinevezése a minisztériumhoz. Joó Kálmán miniszteri titkár és további hat munkatárs kinevezése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom