G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1947. június 1. – 1950.február 25. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest, 2004)

8. Dobi István kormánya [Második összetételben] (1949. június 11. - 1950. február 25.)

296/[25] 24 296/[26] 25 296/[27] 26, 296/[28] 27, 296/[29] 28, 296/[30] 29, 296/[31] 30. 296/[32] 31. 296/[33] 32. 296/[34] 33. 296/[35] 34. 296/[36] 35. 297/[37] 36. 296/[38] 37. 296/[39] 38. 296/[40] 39. 296/[41]40. 297/1. 297/2. Az állami és törvényhatósági kezelés alatt álló városi és községi átkelési [útszakaszok után fizetendő hozzájárulás megszüntetése. 4130/1949. Korm. sz. r., MK TRT július 2., 139. sz. Gépjárművek beszerzése közületek részére. (Földmüvelésügyi miniszter:) A mezőgazdasági munkavállalók foglalkoztatásának biztosítása. 4121/1949. Korm. sz. r., MK TRT június 29., 136. sz. Az Agrártudományi Egyetemen egyetemi tanácsjegyzői állás szervezése. A malomipar igazgatásának a földművelésügyi miniszter hatáskörébe utalása. 4131/1949. Korm. sz. r., MK TRT július 2., 139. sz. Külföldi (svájci, amerikai, illetve angol) részvényérdekeltségek megállapítása a Pannónia Sörfőző Rt., a Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt. és a Fővárosi Tejüzem Rt. esetében az államosítással összefüggésben. Sinkovits József, a Gyümölcs- és Zöldségfelvásárló és Értékesítő Nemzeti Vállalat vezérigazgatójának felmentése és Brett József ideiglenes vezérigazgatókénti megbízása. (Nehézipari miniszter:) Műszaki Üveggyár Nemzeti Vállalat alapítása. „Konverta" Egyenirányító Gyár Nemzeti Vállalat alapítása. (Könnyűipari miniszter:) Ipari Fakelléktermelő Nemzeti Vállalat alapítása. Sport- és Műszaki Faárugyár Nemzeti Vállalat alapítása. (Építésügyi miniszter:) Egyes zárgondnoki kezelésben lévő épületeknek a Közületi Ingatlan Központ kezelésébe adása. 4136/1949. Korm. sz. r., MK TRT július 5., 141. sz. (Belkereskedelmi miniszter:) Népbolt Nemzeti Vállalathoz tartozó egyes cégek megnevezésében az I-IX. sorszám feltüntetése. Textiláru kereskedelmi nemzeti vállalatok létesítése Debreceni, Szegedi, Miskolci, Győri, Nyíregyházi, Pécsi, Szombathelyi és Szolnoki Textilnagykereskedelmi Nemzeti Vállalat, illetve Debreceni, Szegedi, Miskolci, Győri, Pécsi Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Nemzeti Vállalat elnevezéssel. Szövetkezeti Áruellátó Kereskedelmi Központ létesítése. - A napirendről leveszi. (Külkereskedelmi miniszter:) Felhatalmazás dr. Molnár Erik nagykövet részére ipari létesítmények megvalósításával kapcsolatban a Szovjetunióval kötendő egyezmény aláírására. (Vallás- és közoktatásügyi miniszter:) Muzsika Hangversenyrendezö Nemzeti Vállalat létesítése. 297. 1949. július 8. (Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes a miniszterelnök képviseletében:) Gerő Ernő államminiszter vezetésével, Olt Károly, Darvas József és Bognár József miniszter részvételével kormánydelegáció kiküldése Szófiába Georgi Dimitrov, a Bolgár Népköztársaság elhunyt miniszterelnöke temetésére. A Sztálin rövid életrajza című mű 188 720 Ft állami támogatással való kiadása. - A napirendről leveszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom