G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1947. június 1. – 1950.február 25. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest, 2004)

6. Dinnyés Lajos kormánya [Harmadik összetételben] (1948. augusztus 5. - 1948. december 10.)

257/40. 257/41. 257/42. 257/43. 257/44. 257/45. 257/46. 257/47. 257/48. 257/49. 258/1. 258/2. 258/3. 258/4. 258/5. 258/6. (Honvédelmi miniszter:) Az elnöki testőrség szolgálatának megszűntetése, a testőrség felszámolása. (Népjóléti miniszter:) Az ipar vagy kereskedés vagy más kereső tevékenység folytatására használt lakás igénybevételének korlátozása. 10 490/1948. Korm. sz. r., MK RT október 15, 232. sz. A szociális szakszolgálat szolgálati jogviszonyára vonatkozó egyes rendelkezések újabb módosítása. 10 470/1948. Korm. sz. r, MK RT október 14, 231. sz. A Dobogókő fennsík üdülőhellyé nyilvánítása. Az Országos Egészségvédelmi Szövetség feloszlatásával kapcsolatos 22 400 Ft költség elszámolása. (Iparügyi miniszter:) A nehézipari vállalatok állami kezelésbe vételének megszüntetése [a vállalatok állami tulajdonba vételére való tekintettel. - Egyúttal a vállalatok kezelésére a 23 550/1946. ME sz. rendelettel létesített Nehézipari Központ felszámolása]. 10 430/1948. Korm. sz. r, MK RT október 15, 232. sz. A dologi honvédelmi szolgáltatások igénybevételéből eredő igények újabb korlátozása. [A háború során igénybe vett ingatlanokért járó kártalanítás, így többek között a Dunai Repülőgépgyár Rt.-vel szemben fennálló 15 000 000 forintot kitevő kártalanítási követelés érvényesítésének kizárása.] 10 420/1948. Korm. sz. r, MK RT október 15, 232. sz. Újabb vegyipari központok szervezése Szerves- és Gyógyszervegyipari Központ illetve Szénfeldolgozó Vegyipari Központ elnevezéssel; dr. Mészáros Ferenc, illetve Honti György kinevezése főigazgatóvá. Az állami követelések megfizetésének biztosítása [egyes magánvállalatoknak az egyszámlarendszerbe való bevonása révén]. 10 440/1948. Korm. sz. r, MK RT október 14, 231. sz. (Földművelésügyi miniszter:) A Magyar Agrártudományi Egyetem átszervezése. 10 460/1948. Korm. sz. r, MK RT október 14, 231. sz. Veres Péter, a Földbirtokrendező Tanács elnöke részére a korábbi miniszteri fizetés folyósításának engedélyezése. (Közellátási Hivatal vezetője:) A mezőgazdasági ipari központok számának csökkentése, valamint két vezérigazgató kinevezése. ­A napirendről leveszi. 258. 1948. október 15. (Miniszterelnökségi államtitkár:) A Legfőbb Állami Számvevőszék létszámának felemelése 20 előadói, 5 kezelői és két altiszti állással. A Bognár János által a bedegkéri földbirtokából történt házhelyosztás miatt elkövetett becsületsértés vétségének megtorlása, az üggyel kapcsolatban bűnvádi eljárás indítása. - A napirendről leveszi. A köztársasági elnök által 1948. október 20-21-én a Szakszervezeti Tanács XVII. kongresszusa alkalmával tartandó fogadások költségeinek fedezése. Bolgár és magyar mezőgazdasági szakemberek csere-tanulmányútjának költségei. Külföldi kiküldetések engedélyezése a Külföldi Kapcsolatok Hivatala keretében működő tárcaközi bizottság 1948. október 8-i javaslatai alapján. Külföldi kiküldetések engedélyezése a Külföldi Kapcsolatok Hivatala keretében működő tárcaközi bizottság 1948. október 12-i javaslatai alapján. A két ország közötti árucsereforgalommal kapcsolatos belga gazdasági bizottság és a csehszlovák társadalombiztosítási szakemberek magyarországi tartózkodási költségeinek fedezése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom