G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1947. június 1. – 1950.február 25. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest, 2004)

6. Dinnyés Lajos kormánya [Harmadik összetételben] (1948. augusztus 5. - 1948. december 10.)

253/[68] 66. 253/[69] 67. 253/[70] 68. 253/[71] 69. 253/[72] 70. 253/[73] 71. 253/[74] 72. 253/[75] 73. 253/[76] 74. 253/[77] 75. 253/[78] 76. 253/[79] 77. 253/[80] 78. 253/[81] 79. 253/[82] 80. 253/[83] 81. 253/[84] 82. 253/[85] 83. 253/[86] 84. 253/[87] 85. 253/[88] 86. 253/[89] 87. 253/[90] 88. 253/[91] 89. 253/[92] 90. 253/[93] 91. 253/[94] 92. 253/[95] 93. 253/[96] 94. 253/[97] 95. 253/[98] 96. Sportkereskedelmi Nemzeti Vállalat létesítése. Új gyógypedagógiai intézetek és iskolák létesítése. - A napirendről leveszi. Krúdy Gyula író síremlékének felállítása. - A napirendről leveszi. Egy irodasegédtiszt kinevezése. Dr. Spiegel Tibor rabbi és Székely György tanár kinevezése az Országos Izraelita Iskolaalap gimnáziumához. Egy szerződéses munkatárs alkalmazása a Veszprém vármegyei tanfelügyelői hivatalnál. Két irodasegédtiszt kinevezése. Senn Irén zeneművészeti főiskolai tanár nyugellátása. Öt tudományos és műszaki segédszemélyzeti állás betöltése a Keleteurópai Tudományos Intézetnél. Dr. Goldzicher Károly nyugalmazott gimnáziumi tanár, címzetes egyetemi nyilvános rendes tanár rehabilitálása. Dr. Proszt János egyetemi nyilvános rendes tanár kinevezése a Műegyetem Gépész-, Vegyészmérnöki Kara Szervetlenkémiai tanszékére. Dr. Ágner Lajos volt közoktatási népbiztossági osztálytanácsos rehabilitálása. Nagy Imre, dr. Kemény György, dr. Rudas László, dr. Andics Erzsébet, dr. Baskai Ernő, dr. Fülei­Szántó Endre, dr. Huszár Géza, dr. Kuntner Róbert, dr. Nyárády József és dr. Theiss Ede kinevezése a Közgazdaságtudományi Egyetem tanárává. Thiss Ede miniszteri tanácsos kinevezése egyetemi tanárrá. - A napirendről leveszi. Dr. Nagy Tamás kinevezése a Közgazdaságtudományi Egyetem kurátorává. (Igazságügyminiszter:) A pénzbüntetésre és pénzbírságra vonatkozó rendelkezések módosítása. 9500/1948. Korm. sz. r, MK RT szeptember 12., 205. sz. Rick Károlyné és Gregorik András egy évi illetmény nélküli szabadsága. Jelentés az irodalmi és művészeti müvek védelméről szóló berni egyezmény módosítása tárgyában 1948. június 5-26-án tartott brüsszeli értekezlet munkájáról; Virág Zoltán brüsszeli ügyvivő meghatalmazása az egyezmény aláírására. A budapesti államügyészség valutaosztályához beosztott személyzet valuta-ügyészségi pótléka. Fónagy József kinevezése a minisztérium Gazdasági Igazgatóságához igazgatói minőségben. 163 bírósági, ügyészségi és járásbírósági segédhivatali tisztviselői állás betöltése. (Népjóléti miniszter:) A nem állami iskolák fenntartásának átvétele az állam által, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba átvétele tárgyában alkotott 1948:XXXIII. tc. nem állami kisdedóvókra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása. - A napirendről leveszi. Rendelet a magánjogi szolgálati viszonyon alapuló nyugdíjakkal és a vállalati nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról. A budapesti Átmeneti Leányotthon személyzeti létszámának 42 főben való megállapítása. Dr. Pál Ferenc apátfalvai orvos kinevezése tisztiorvossá. Dr. Jávor Ernő és dr. Murányi Tibor miniszteri osztálytanácsos, továbbá dr. Kutis Jenő miniszteri titkár, illetve Zih Ferenc miniszteri irodafőtiszt igazolása során megállapított joghátrányok elengedése. Deák Erzsébet alkalmazása népélelmezési előadóként. A Vidéki Gyógy- és Üdülőhelyek Állami Központi Bizottsága elnöki tisztségének betöltése dr. Frank Miklós orvossal. (Építés- és közmunkaügyi miniszter:) A romlakások közületi helyreállításáról szóló 5640/1948. Korm. sz. rendelet módosítása. 9370/1948. Korm. sz. r, MK RT szeptember 12., 205. sz. 33 építési előadó, illetve közmunka-felügyelő és kezelő kinevezése a minisztériumhoz. Szamosi Miklós építészmérnök kinevezése miniszteri osztálytanácsossá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom