Nyulásziné Straub Éva: Címereslevelek jegyzéke : Második, javított, bővített kiadás (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 7. Budapest, 2000)

Címereslevelek jegyzéke

1559. tolnai Festetics Pál 1772. február 24. Bécs Mária Terézia grófi rang + címer általa: gyermekei György, József, Imre, Júlia, Erzsébet, Anna Mária Vö. 1603. sz. Áldásy: 6. 2. P 235 Festetics cs. lt. „Memorabilia" No. 91 1560. Vögl, Anna Maria (férj. Límburg-Styrum gróf) 1772. május 24. Bécs József, mint trónörökös birodalmi lovagi rang elismerése + cí­merét utódai örökölhetik Vö. 548,1557. sz. R126 1561. Dávid Károly 1772. december 2. Bécs Mária Terézia bárói rang + címer általa: fia Antal Áldásy: 6. 7. R64 1562. galánthai Balog László 1773. június 7. Bécs Mária Terézia grófi rang + címer általa: gyermekei Sándor, Károly, Fe­renc, Anna R64 1563. Schöder, Johann Wilhelm és Kari Fried­rich 1773. július 3. Bécs Mária Terézia császárnő birodalmi bárói rang + címer megj.: 1774. március 16-i formahű má­solatban P 745 Kroyher stb. cs. Lad. R No 54/3 1564. von Haydeck, Carl August, Carolina Jo­sepha, Eleonóra Carolina Josepha, Fi­derica Carolina Josepha 1774. auguszus 17. ­II. József grófi rang + címer + névváltoztatás: von Bretzenheim megj.: a címer a szövegben nincs leírva Vö. 1545,1550,1582. sz. P 65 Bretzenheim cs. lt. Ser. I. 1565. bánkfalvi Keresztes János 1774. október 1. Bécs Mária Terézia nemesség elismerése + címer általa: gyermekei János, Imre, felesége és lánya F 21 Armales K nr. 48 1566. nagybossányi Bossányi Imre 1774. december 12. Bécs Mária Terézia grófi rang + címer általa: lányai Júlia (Festetics Pál fele­sége) Anna Mária (Motesiczky Pál fel­esége), Mária Borbála apáca Áldásy: I. 343. P 506 Motesiczky cs. Tom. 4. Fasc. Z No. 31 1567. Berzeviczy Ferenc 1775. január 20. Bécs Mária Terézia bárói rang + címer általa: gyermekei József, Ferenc, Mária Áldásy: I. 465. P 51 Berzeviczy cs. lt. 1775. 1. sz. 1568. cserneki Dessewffy Sámuel 1775. március 17. Bécs Mária Terézia grófi rang + címer Vö. 129, 1516, 1535. sz. Áldásy: 6. 13. P 95 Dessewffy cs. lt. 18. sz. 1569. Püchler Károly József 1776. március 15. Bécs Mária Terézia bárói rang megerősítése + címerbőví­tés általa: gyermekei József, Terézia Vö. 1521, 1555. sz. Áldásy: 6. 17. P 744 Püchler cs. Lad. RRR No 51/1 1570. sonnenbergi Táborovics, Gábriel 1777. június 7. Bécs Mária Terézia császárnő birodalmi nemesség + címer + előnév Áldásy: 6. 553. R126 1571. báró Kerekes Zsigmond 1777. szeptember 20. Bécs Mária Terézia bárói rang megerősítése + címer + vörös pecsét használata általa: gyermekei Károly, Jozefa, Anna, Judit, Johanna Áldásy: 6. 23. P 1542 Kerekes cs. Fasc. I. 1572. adlersbergi Affolder, Péter 1779. május 10. Bécs Mária Terézia császárnő birodalmi nemesség + címer + előnév Áldásy: I. 431. R126 1573. Ebesfalva város 1780. május 24. Bécs

Next

/
Oldalképek
Tartalom