Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei IV. 1981–1989 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/4. Budapest, 2001)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

Argentina külügyminiszterének fogadása. A KISZ KB következő ülésének összehívása. Szóbeli bejelentések: — Pál Lénárd részvétele Cserháti István — KB tag — temetésén; látogatása Somogy megyében; közreműködése a Magyar Rádiónak a szovjet tudománnyal foglalkozó műsorában. — A Magyar Televízió belső irányításának egyes kérdései. — Az SZKP XXVII. kongresszusával kapcsolatos propaganda munka. — Az SZKP XXVII. kongresszusán részt vevő küldöttség összetétele. — Hámori Csaba cikke a Társadalmi Szemle számára a KISZ kongresszusáról. — Kádár János — a Taurus Gumiipari Vállalatnál elhangzott — két felszólalásának megjelentetése a Pártéletben. — Óvári Miklós látogatása a XXI. kerületben; beszéde a Kun Béla- centenárium alkalmából. — Gáspár Sándor találkozása az Argentin KP küldöttségével; részvétele a SZOT és az osztrák szaktanács titkárságának találkozóján. — Gyenes András látogatása Bács megyében. — Sarlós István részvétele a Kubai KP III. kongresszusán. — Maróthy László látogatása Békés megyében. — A Pravdában Magyarországról megjelent cikk közlése a Magyarország című hetilapban — A KGST atomenergetikai-gépgyártási együttműködést koordináló kormányközi bizottság budapesti ülése. — Szűrös Mátyás találkozása a NSZEP Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetőjével; látogatása Zala megyében; konzultációja a Világgazdasági Kutató Intézetben. — A VSZ EFE főparancsnokának magyarországi látogatása. — Horváth István látogatása Csongrád megyében. — Németh Károly beszéde a szakszervezetek kongresszusán és a Kun Béla-centenárium alkalmából. Február 11. (288. f. 5/962. ő. e.) 1. Az ország nemzetközi pénzügyi helyzete. 2. A KB káderpolitikai határozatának végrehajtása és a további feladatok. 3. A KB Agitációs és Propaganda Bizottságának „A szocializmus megvédése és megújulása hazánkban" című állásfoglalása. 4. A Magyar-Szovjet Baráti Társaság VIII. országos értekezlete. 5. Az ifjúsági munka, a testnevelés és a sport állami irányításának továbbfejlesztése. 6. Személyi javaslatok. (Szita János, Misur György, Kiss János, Soós István, Sárdi András, Rácz Pál, Markovics Ferenc) 7. Különfélék: — Az Országgyűlés soron következő ülésszakának összehívása, valamint az országos listán megüresedett képviselői helyek pótlása. — Az SZKP XXVII. kongresszusán részt vevő magyar küldöttség összetétele. — A Bulgária külügyminiszterének fogadása. — A Brazil KP küldöttségének fogadása. — Beatrix holland királynő hivatalos magyarországi látogatása. — Pham Van Dong, vietnami miniszterelnök köszöntése 80. születésnapján. — Dzsambin Batmönh, a Mongol Népi Forradalmi Párt főtitkárának köszöntése 60. születésnapján. — Kitüntetések a Nemzetközi Nőnap alkalmából. — A Magyar Nyelv Hetének megnyitása. — Az Országos Közművelődési Tanács megszüntetése. — Szóbeli bejelentések: — Pál Lénárd, Havasi Ferenc, Gyenes András, Németh Károly, Lázár György, Hámori Csaba és Kádár János részvétele a szakszervezetek XXV. kongresszusán. — Szűrös Mátyás cikke az SZKP XXVII. kongresszusáról a Népszabadság részére. — Szabó István részvétele a Csopak tája „Jó szerencsét" tsz zárszámadó közgyűlésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom