Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1975 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 2. Budapest, 1978)

III. A KORMÁNYTAGOK SZEMÉLYI ADATAI

az ideiglenes nemzeti kormány újjáépítési minisztere 1945. V. 11.-1945. XI. 15. nemzetgyűlési elnök 1945. XI. 29.-1946. II. 5. a Nemzeti Főtanács tagja 1945. XII. 7.-1946. II. 1. miniszterelnök 1946. II. 4.-1947. V. 31. honvédelmi miniszter 1946. Vni. 9.-1946. VIII. 21. Nagy Imre (Kaposvár, 1896. június 7.—Buda­pest, 11958. június 30.): lakatossegéd; kommunista pártfunkcionárius; egyetemi tanár; az 1956. évi ellenforradalom egyik vezetője — az ideiglenes nemzeti kormány földművelés­ügyi minisztere 1944. XII. 22.-1945. XI. 15. belügyminiszter 1945. XI. 15.-1946. III. 20. országgyűlési elnök 1947. IX. 16.-1949. VI. 8. élelmezési miniszter 1950. XII. 16.-1952.1. 5. begyűjtési miniszter 1952.1. 5.-1952. XI. 14. a minisztertanács elnökhelyettese 1952. XI. 14.-1953. VU. 4. a minisztertanács elnöke 1953. VU. 4.-1955. IV. 18. miniszterelnök 1956. X. 24.-1956. XI. 4. külügyminiszter 1956. XI. 1.-1956. XI. 4. Nagy Józsefné (Nagysimonyi, Vas m., 1921. augusztus 14.—): szövőnő; a budapesti párt­bizottság munkatársa; pamutgyári vezér­igazgató, könnyűipari minisztériumi fő­osztályvezető — könnyűipari miniszterhelyettes 1951.1. 27.-1952. VIII. 30. az Országos Tervhivatal elnökhelyettese 1952. VIII. 30.-1955. IX. 8. könnyűipari miniszter 1955.1X. 8.—1956. X. 31. mint a közellátási kormánybizottság tagja, a könnyűipari minisztérium ügykezelésének vezetője 1956. XII. 13.-1956. XII. 31. a volt könnyűipari minisztérium ügykezelé­sének vezetője 1957.1.1.-1957.1. 31. mint a megszűnt közellátási kormány­bizottság tagja és volt miniszter, a könnyű­ipari minisztérium ügykezelésének veze­tője 1957.11.1.-1957. V. 9. könnyűipari miniszter 1957. V. 9.-1971. V. 12. Nagy Karoly (?—?): Gömör megye főjegyzője és országgyűlési követe — igazságügyi minisztériumi osztályigazgató a polgári törvénykezési osztályban 1848. V. 3.-1848. XII. végéig

Next

/
Oldalképek
Tartalom