Nagy István: A magyar kamara és a királyi pénzügyigazgatás fejlődése Mohács után 1528-1686 - Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 11. (Budapest, 2015)

Tartalomjegyzék

TARTALOM A KIADÓ ELŐSZAVA 5 BEVEZETÉS 7 Az újkori állami pénzügyigazgatás kialakulása Európában 7 A királyi pénzügyigazgatás Magyarországon Mohács előtt 11 A Mohács utáni politikai változások és a pénzügyigazgatás 15 I. A MAGYAR KAMARA FELÁLLÍTÁSA, HIVATALI UTASÍTÁSAI 17 II. A MAGYAR KAMARA TERÜLETI ILLETÉKESSÉGE 19 III. A MAGYAR KAMARA HATÁSKÖRE 22 Birtokügyek 22 1. Birtokjogi és birtokgazdasági ügyek 23 a. Háramlás, birtokelkobzás 24 b. Birtokok elzálogosítása és eladományozása 32 2. Birtokigazgatás 39 a. Kamarai birtokok 39 b. Egyházi birtokok kamarai kezelése 41 c. A várbirtokok igazgatása 45 IV. A HARMINCADIGAZGATÁS 58 1. A harmincadügyi szervezet és hatáskör megoszlása 59 2. Az Alsó-ausztriai Kamara alatti harmincadcsoportok 59 3. A Magyar és a Szepesi Kamara alatti harmincadcsoportok 63 4. A harmincadok visszahelyezése a Magyar Kamara alá 68 5. A vámtarifa ügye a 16. és 17. században 70 6. A harmincadigazgatás szerepe a külkereskedelem szabályozásánál 75 7. A nemesi és polgári harmincadmentesség 79 8. A félharmincad 88 V. A BÁNYÁSZAT ÉS A PÉNZELLENŐRZÉS, A BÁNYÁSZATI HATÁS­KÖR CSÖKKENÉSE 91 1. A királyi és a nemesi bányajog 94 2. A pénzellenőrzés ügyei 97 VI. A SÓBÁNYÁSZAT, A SÓMONOPÓLIUM, A SÓGAZDASÁGI HATÁS­KÖR CSÖKKENÉSE 103 VII. EGYHÁZI GAZDASÁGI ÜGYEK, AZ EGYHÁZI TIZED HASZNÁ­LATA 111 167

Next

/
Oldalképek
Tartalom