Trócsányi Zsolt: Habsburg politika és Habsburg kormányzat Erdélyben 1690–1740 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 8. Budapest, 1988)

Névmutató

Kozma Kelemen, kézdiszentlelki, katolikus udva­ri kancellista 110, 241, 346, 374 Kozma Pál 70 Köleséri Sámuel orvos, tudós 107, 108, 118, 141, 251, 254—257, 259, 260, 322—324, 350, 351, 367, 388, 398, 402, 422, 439, 440, 445 Königsegg család 33 Königsegg-Erps, Karl Ferdinand gr., főhadipa­rancsnok 174 Königsegg-Rothenfels, Leopold Wilhelm birodal­mi alkancellár 35, 49, 122 Königsegg-Rothenfels, Lothar Joseph gr., a Ha­ditanács elnöke 42, 45, 126, 335, 360, 362, 382, 384 Köplinger, Johann Antoni 453 Kőváry László 228, 444 K rafft manufaktúravállalkozó 24 Kray Pál alezredes 381 Krena, Franz Joseph 453 Kretschmayr, Heinrich 31, 147, 461 Kriechbaumb, Georg Friedrich br., erdélyi főhadiparancsnok 82, 85, 273, 359, 360, 381, 384 Kropff, Johann Franz Leopold 164—168, 181, 189, 351, 350, 372, 373 Kropff, Kari 167 Kun Zsigmond 353, 396, 397 Kunz, Bernhard 347 Lachawitz haditanácsi titkár 156 Lajos, XIV. francia király 6, 124, 305 Lajos Vilmos badeni őrgróf49, 50,126—128,199, 204 Lamberg család 33 Lamberg bíboros 40 Lázár Ferenc 354, 355, 399, 413, 446, 447 Lázár György 353 Lázár János 395, 413 Lässl, Athanasius 344 Leidersdorfer bankár 27 Lekmann, Herz 28 Lemberger, Joseph Anton 341 Lengyelfalvi István 134 Leszczyiíski Szaniszló lengyel király 9 Létai István kanonok 97 Léthay István generáis 100 Liechtenstein család 33, 124, 215 Liechtenstein, Johann Adam hg 19 Lipót, I. német-római császár, magyar király 25, 31, 34, 35, 38, 46, 47, 52—54, 62, 65—76, 80, 105, 114, 123, 124, 126, 127, 130— 135, 170, 194—204, 207, 209, 210, 213—219, 221, 225— 232, 234—236, 238—241, 243, 246—248, 250, 252,254,255,259,260,262,265,267,268—270, 278, 281—283, 287—289, 293—295, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 315, 316, 321, 389, 440 Lobkowitz család 33, 34 Lobkowitz, Johann Georg Christian hg, erdélyi főhadiparancsnok 43, 90, 138, 172, 394—397, 446, 454 Lobkowitz, Wenceslaus hg 33 Lobkowitz, Zdenko hg, kancellár 33 Lotharingiai Károly hg 45, 46, 198 Löwenburg, Johann Jacob gr. 339, 372 Löwenegg, a Főhadbiztosság irodaigazgatója 43, 44, 140, 156, 157 Luchs udvari kamarai fogalmazó 156 Luczai János 298 Luczai László 275, 277 Lugosi Ferenc, ifj. 276 Lukinich Imre 300, 444 Lusenczki István 100 Macarius Musachius 104 Macskási család 55 Macskási Boldizsár 73, 216, 219, 262 Macskási Ferenc 426 Macskási János 175, 346, 351, 374, 382 Maksai Ferenc 269—271, 276 Manasses, Löw 27 Mannagetta család 126, 127 Mannagetta, Johann Georg kormányhatósági tanácsos 43, 44, 140, 388, 392, 443 Mannagetta, Johann Wilhelm orvos 126 Mannagetta, Martin Josef br., tartományi kan­cellár 127 Mansfeld-Fondi, Heinrich 38, 40, 76, 124, 133— 135, 301 Mária Terézia osztrák császár, magyar király 8, 120, 183, 417, 420 Máriásy Sándor 100 Markbreiter bankár 27 Markó István 275 Márkus Dezső 288 Marlborough, John Churchill hg 6 Martinitz család 33, 34 Martinitz, Jaroslav gr. 33 Mártonffi György püspök 87, 90, 96—98. 106, 108, 114,115, 118, 175, 176, 313, 321, 322, 362, 369, 371 Massburg ezredes 177 Mattyasovszki László magyar udvari kancellár 266 Maurer Gábor 309, 354, 355 Maurer István 84, 311

Next

/
Oldalképek
Tartalom