F. Kiss Erzsébet: Az 1848–1849-es magyar minisztériumok (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 7. Budapest, 1987)

XV. Az 1848—1849-es minisztériumok ügyintéző hivatalnokainak jegyzéke,életrajzi adatokkal

1 Nagy Iván; Ember 1940. Mednyánszky Cézár bátyja. 2 Fényes E. mm-i statisztika; Lakkönyv. 3 FIKM Elnöki 1848:343. m. sz., 315. m. sz. okt. vége; OHB 1848:4818. eln. sz. MEDVE IMRE (Nagyvárad, 1818—Budapest, 1878. nov. 3.) Ügyvéd, író (írói álneve Tatár Péter). Festészettel is foglalkozott. 1839—40-es országgyűlésen Beöthy Ödön mellett dolgozott. 1 1849. ápr. 19-től a kormányzói hivatal polgári osztályán dolgozott fogalmazóként, 900 Ft évi fizetésért. Kinevezését jún. 18-án kapta meg. 2 1849. júl. 20-án Szegeden említve ugyanott. 3 1 Szinnyei VIII. 987—993. h. 2 Kormányzó, Elnöki 1849:8258. k. eln. sz. ápr. 19. 3 Uo. 1849:9553. k. eln. sz. MEGYESSY Károly Katonatiszt. 1849. júl. 9-én említve a hadügyminisztérium katonai osztályán segédként. 1 1 1848/49-i Mm, Vegyes Hm, Szeged. MEIRHOFFER (MeierhofTer, MayerhofTer) Károly Honvédtiszt, hadbíró. 1849. febr. 3-án a miniszter febr. 1-i hatállyal a Honvédelmi Minisztérium igazságügyi osztálya főnökévé nevezte ki, évi 2500 Ft fizetéssel. 1 1849. júl. 28-án említve Szegeden ugyanott, fizetése 3500 Ft. 1849. aug. 5-én Aradra indult. 2 1 Közlöny, 1849. febr. 4.; 1848/49-i Mm, Vegyes Hm, febr. 28. 2 1848/49-i Mm, Vegyes Hm, júl. 28., aug. 5. MELCZER Andor báró (?, 1800. nov. 30.—Bécs, 1873. szept. 5.) Császári katonatiszt. 1 1848. jún. 30-án (vagy júl. 4-én) a király államtitkárrá nevezte ki a Honvédelmi Minisztériumban, de csak aug.-ban foglalta el hivatalát. 2 1848. szept. 12-én a nádor előtt lemondott, és még 20-a előtt csapatához távozott. 3 Szept.-ben Lamberg kíséretében található; ezután végig osztrák oldalon harcolt. 1 Szinnyei VIII. 1029—1030. h. Kortársi jellemzés: Mészáros Lázár I. 116—117., 197. 2 Király személye kör. mm, Elnöki 1848:481. eln. sz. júl. 8. (eszerint kinevezése jún. 30-i); ÖStA MR­Akten 1848:2084. sz. szept. 16—23. (eszerint júl. 4-i); Pm, Só- és pénztári 1848:1. kfő, 44. tétel, 4249/hüp. sz. aug. 31. 3 Lemondólevele: István nádor Ita, Miniszteri 1848:2419. sz. A királyi válasz: István nádor Ita, Miniszteri 1848:2504. sz. szept. 26. Bécs. Eltávozásáról: Batthyány min. eln. iratai 1848:699. eln. sz. MENYHARDT Lajos Komáromi tábori lelkész. 1848. dec. 10-én a miniszter kinevezte a Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi osztályához fogalmazónak. 1 1 Hm, Biztossági 1848:73. kfő, 270. tétel, d. n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom