Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

Névmutató

Rhédei István 150, 151, 177 Rhédei János udvarhelyszéki főkirálybíró 117 Rhédei János (Apafi-kor) 150, 151, 177 Rhédei Jánosné, özv. 285 Rhédei László 33, 43, 109 Rhédei Pál 31, 321—23 Ridolfini, Domenico 301 Romány Ferenc 360 Rottal, Johann 88, 148 Rozsnyai Dávid 76, 77, 131, 142, 177, 206, 267 I. Rudolf német-római császár, magyar király 105 Samarjai Péter 194, 201, 202 Sámsondi Márton 194, 204 Sámsondi Mihály 194, 202, 204 Sámsondy János 194, 204 Sándor Pál 171, 179, 370, 373 Sándor Pálné 179 Saponara császári tiszt 94, 144, 254 Sárdi János 194, 202 Sárkány Tamásné 70 Sarmasági Zsigmond 33, 37, 185, 187, 409 Sárosi Gergely 316 Sárosi György 147, 308, 360 Sárosi János, csekefalvi, ítélőmester 87, 93, 137, 143, 150, 157, 163, 167, 171, 177, 309, 310, 313, 317, 318, 357, 378 Sárosi János, szentlászlai 171 Sárosi János fiscalis director 360, 361, 363—65 Sárospataki Márton 130, 357, 358, 364, 370, 373 Sava logofet 59 Scherffenberg császári tábornok 95, 159, 160, 164, 254 Sebesi Ferenc 254 Sebessi Miklós 327, 328, 339—41, 348 Sennyei Miklós 34, 37, 38, 41 Sennyei Pongrác 34, 41, 269, 337, 391 Serafin, Valentin medgyesi jegyző 316, 317 Seraphin, Valentin tanácsúr, szebeni királybíró 34 Serédi Benedek 13, 175 Serédi Gáspár 47 Serédi István 23, 34, 37, 44, 45, 63, 110, 253, 356, 393 Sibrik Gáspár 339 Siger János 314, 321—24 Siklósi Mihály 194, 201 Simény Gábor 308 Simon György 274 Simonius, Johann 316 Sinkai István 318 Sobieski János lengyel király 95, 96, 144, 145, 171, 172, 179, 254 Socol stolnic 59 Sombori László 30, 32, 34, 37, 44, 108, 110, 195, 201, 325, 326, 360—64, 409 Somlyay Gergely 356, 364, 376, 381, /. még Szentegyedi Gergely Somogyi István 186, 187, 195, 201 Sövényfalvi Dániel 195, 201 Spankau, Paris 74, 80, 83, 133 Spork, Johann 83 Stanciul logofet 52 Statilius János 34, 39 Strassoldo, Kari 74, 83, 134 Sulyok Imre 40, 181—83, 195, 201, 357, 358 Sulyok István 34, 45, 106, 121, 321, 322, 356, 360—62 Sylla, Matthias 185 §erban spátar 96, 146 Stefan-Vodä 61 Szabó, Christian 34, 39, 167 Szabó Gábor 318 Szabó György 11, 18, 104, 344 Szabó János 175 Szabó János 311 Szabó, Michael 151 Szabó T. Attila 203 Szádeczky Lajos 9, 17, 102, 107 Szakács Péter 309 Szakácsi Péter 195, 202 Szalánczi család 37, 41 Szalánczi Gábor 360, 361 Szalánczi István 34, 43, 54—56, 58—60, 110, 115, 120, 121, 253, 270, 356, 360—62 Szalánczi János 34, 43 Szalárdi János 117, 182', 185, 187, 188, 195, 201, 268, 309, 372 Szalay Pál 85, 136 Szamosközi István 49 Szaniszlai Mihály 195, 202 Szaniszló Zsigmond 370, 374 Szárazi Mátyás 326, 327 Szász Ferenc 247, 275 Széchy Mária 116 Szegedi Gergely (György) táblai ülnök 360 Szegedi György sóügyi inspektor 75, 163, 336 Szegedi János 195, 202 Székely Illés 360 Székely László 34, 37, 38,41,44,45, 79,81, 84,86, 87, 127, 131,132,135,137,143,144,148, 158— 60, 167, 175—77, 180, 186, 208, 250, 304, 311, 356, 393, 409 Székely Mózes fejedelem 35, 37, 39, 103, 109, 111, 187, 195, 253, 337, 338 Székely Mózes, ifj. 39, 54, 56, 115, 118, 298, 403, 404

Next

/
Oldalképek
Tartalom