Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

V. A fejedelmi tábla

Privigyei András 1647. 515 Püspöki Péter 1680—1685.516 Radák András 1580.5n Radnóthy Gergely 1612—1614.518 Radnóthy János 1589—1595.519 1599-ben a nagyobb kancellária írnoka. Radvánczy Márton 1559—1570. Rácz István 1682.520 Récsei István 1681.521 Rétyi Sámuel 1676—1679.522 Roda Mihály 1567.523 Romoz János 1647.524 1651—1655-ben portai török deák.525 Samarjai Ferenc 1676—1678.526 Sámsondy András 1573—1579.527 Sándor Pál 1676.528 1687—1689-ben portai ügyvivő.529 Sárosi Benedek 1678—1683.530 Sárosi György 1678—1685.531 Sárosi István 1641—1642.532 Sárosi János deák 1618.533 Sárospataki Mátyás 1568.534 Sárpataki István 1678—1684.535 Sárpataki Márton 1638—1642. Sárvári András 1541.536 Segesvári János deák 1568.537 Semjén Gábor 1654—1659.538 Sepsey Kristóf 1578.539 Simándi János 1675—1677.54° Simon Mihály 1675—1677.541 Simonfi Mihály 1676—1683. Sykesd Gáspár 1674.542 Syni Jakab 1559—1563.543 Szabó Bálint 1678—1684.544 Szabó István 1666.545 Szalma István 1670.546 Szakmárnémethy István 1578— 1587.547 1577-ben a nagyobb kancellária írnoka. Szakmáry János 1589—1592,548 Szaniszló Zsignjond 1679—1682.549 1684—1685: Torda megye jegyzője.550 Szaplonczai László 1670.551 Szathmári Gáspár 1669—1670.552 Szathmári István 1681 — 1683.553 Szathmáry István 1580.554 Szántó György 1669.555 Szegedi János 1676—168 5.556 Szegedi József 1676—1679.557 Szegedi Zsigmond 1670.558 Szekeres Ferenc 1685.559 Szentegyedi György deák 1570.56° Szentgyörgyi Balázs 1633—1636.561 1638-ban a nagyobb kancellária írnoka. Szent Györgyi Mihály 1666— 1670.562 Szentiváni István 1623.563 Szentiváni Tamás 1670—1676.564 Szent Iványi Gábor 1687.565 Szentiványi György 1568.566 Szentiványi Sámuel 1647.567 1664-ben ügyvédként visz pert az or­szággyűlésen. 568 1668—1678: fiscalis director.569 Szentkereszti András 1680—168 3.57° Nagy hivatali karrierje (1706—1708­ban az Erdélyi Udvari Kancellária tény­leges vezetője, a medgyesi országgyűlés­től guberniumi tanácsos) már korsza­kunk határain kívülre esik. Szent Királyi Ferenc 1669—1676.571 Szentkirályi László 1678—1683.572 Szentkirályi Sámuel 1675—1680.573 Szentmihályfalvi Mózes 1681— 1683.574 Szentmihályi Ferenc 1659.575 Szentmiklósi Miklós 1563.576 Szent Simoni Márton 1659. 577 Szeredai Péter 1687—1689.578 Szécsi András 1683—168 5.579 Székely Ferenc 1636—1639.58° Székely János 1569.581 Székely Mihály 1680.582 Székely Zsigmond 1687—1689.583 Széki István 1687.584 Széki Sámuel 1638.585 Szénás Péter 1630—1641.586 Szépvizi András 1659.587

Next

/
Oldalképek
Tartalom