Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 1. Budapest, 1946)

Név- és tárgymutató

Szomoinokbánya 289, 366—7, 580 —i bányászat 191, 193, 200, 368—370 —i bányakamara 291—2 —i pénzverőkamara 290 Szomor János 145 Szomszédság 584 Szopori harmincad 222 Szószólói tisztség 551—2 Szováta adózása 463 Szőllős 1. Nagyszöllős Szőlőgazdaság 161, 184, 194—5, 200 Szörény in. 289 Sztánfalvai család 573 Sztenyicsnyaky Mihály 131 Sztropkói harmincad 151, 177, 217, 220—1 Szubasi tisztség 597 Szuborics János 563 Szucsáni posta 373 Szuhay István 129, 132, 143, 163, 420 Szunyogh János György 130 Szűcs István 43, 564 — (Pellio) Vince 500—501 Tagányi Károly 41, 360, 521, 573 Tahy Ferenc 76, 78, 251 Takáts Sándor 68, 214, 217—8, 220, 223—4, 226, 248, 282, 366, 499, 563—4, 575 Talaborfalva 494 Talhaim József Domokos 130 Tamásfalvay István 131—2 Tanárky Gedeon 72 Tapolcsányi posta 373 Tapolcsányi Tamás 129 Tarcali szőlőművelés 195 Tardoskeddi posta 375 Tarródy István 277 Tartományi biztosság 184, 279—280, 467 — Erdélyben 473—6 Tasnádi harmincad 222, 446, 452 — posta 374 Tassy Gáspár 171 Tatai harmincad 218 Taxa 229 Taxás városok adózása 462—3, 475—6 Taxis Antal 372 — Bernát 374 — Kristóf 372, 374—5 — Lamorel 372 — Mátyás 372—4 Taxis-család 372 Táblabírák 525, 534 — fizetése 528 Tárnoki szék 28, 543 Tárnoki városok 543 Tárnokmesteri méltóság a 16— 17. században 517 a középkorban 28 szerepe a pénzverésben 326—7 — kancellária 28 Teke község 513 Telegdy Miklós 65, 112, 387 Teleki Mihály 443—4, 470 Telkibánya 289, 366—7, 580 —i bánya 191 —i bányakamara 290—1 Temes m. 151 —i ispánság 30 Temesvári sókamara 509 — vilajet 593—4 Tengeri végvidék 253 Tengermelléki só behozatala 493 Tenturicz István 130 Tescheni harmincadpénztárnoki tisztség 227 Testamentarius 559 Teuffel Kristóf 274—6 Teutsch, G. D. 585 Tezner, Fr. 72 Técső község 494 Thabiássy János 391 Thaly Kálmán 280 Thallóczy Lajos 38, 129, 157, 229, 232, 456, 592 Than Antal 165, 167—8, 189 Tharnóczy András 76 Thavonath Lajos 129—130 Theilliers Pál Márton 130 Theke Ferenc 465—6 Thiel Viktor 72, 250, 253 Tholdalagi Ferenc 466 Thomson, M. A. 14 Thorda Zsigmond 129, 157, 500 — igazgatósága 146—8 Thoroczkay Ferenc 391 Thoroczkóy Antal 493 Thököly Imre fejedelemsége 444 Thököly-család 580 Thuri László 469 Thury Etele 571 — Ferenc 120, 130 Thurzó Elek 100, 123, 205, 236, 249, 251, 293—4, 312, 366 helytartósága 91—96 özvegye 207—8 — Ferenc 63, 76, 78, 97, 125, 129, 133, 276—7, 300—1 — György 100, 164, 293, 326 — János, 293, 326, 329, 357, 367 — Szaniszló 77, 100 Thurzó-család 366, 580 Thurzó-vállalat 293—4 Timon Ákos 25 — János 131—2 Tiszabecsi sóhivatal 195 Tisztépitő szék 528 Tiszttartó 1. Udvarbíró Tisztújító vármegyei közgyűlés 528 Tisztviselői összeférhetetlenség 154, 178, 363 Tisztviselőosztály 132—4, 264—5 , 411, 598—601 — a bányaigazgatásban 362—4 — Erdélyben 410 Titkos kancellári tisztség a középkorban 35 — konferencia 51—52 — tanács 17—18, 50—51 szerepe magyar ügyekben 52—53 — tanácsosi cím első adomá­nyozása magyar ember ré­szére 53 Tizedesi tisztség 556 Tizedigazgatás 147, 161—2, 164—5, 176—7, 180, 185, 267—270, 350, 358 — Erdélyben 429, 484—492 Tkalcic, I. 564 Tokaj 151, 158, 262, 279, 463 —i élelmezési tiszt 195 —i élésház 275 —i harmincad 151, 159, 217, 220—1 —i posta 375 —i sókamara 148, 195, 200, 509 —i sótiszt 497 Toldy Ferenc 30 Tolnay Dániel 145 Tomcsányi Gyula 360—1 Tonkó János 77 Tooth István 564 Torda m. 378, 460, 491 — adózása 475 Torda város 289, 398, 458, 460, 513 — adózása 462, 474 —i harmincad 452 —i posta 374 —i sókamara 292, 507—511 Torday Lajos 521, 538 Torma István 470 — Károly 540 Torna m. 151 Tornallyay Jakab 365 Torockó 289 Tprontál m. 151 Tóth Sándor 540 Tótprónai posta 373 Tótzsámbokréti posta 373 Tout, T. F. 14 Tömösi harmincad 452—3 Törcsvári harmincad 445, 452—3 Török hivatalok 593—7 Török Bálint 379, 387

Next

/
Oldalképek
Tartalom