Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 1. Budapest, 1946)

Név- és tárgymutató

Nádorispáni méltóság és szepesi kamara viszonya 164—5 — szerepe a megyei határ­kérdésekben 529 — szerepe a végvárak igazgatásában 249 Nádori birtokadományozási jog 91 — gyűlések 110 — helytartóság 516 — írnokok 110 — ítélőmesterek 110, 516 — kancellária a középkorban 24 a 16—17. században 110, 516 — levéltárak 110 — törvénycikkek 24, 101 Náprágyi Demeter 420—2 Náray Antal 539 Nebest János 178 — Mihály 173, 275 Nedelici harmincad 217—9 Nedozséri posta 373 Nekcsei Demeter tárnok­mester 28 Nemesércmonopólium 153, 162, 185, 286—7, 314, 325—6, 426, 500—7" —* a középkorban 37—38 Nemesi felkelés 155, 257 — község 572 — vármegye kialakulása 519—520 Nemeslevelek kihirdetése 524 Nemesség letelepedése kamarai birtokon 161 — városokba költözése 544 Nemsovai harmincad 211 Neudegger, M. I. 72 Neusiedl 1. Nezsider Neustadti harmincad 219 Nezsideri harmincad 203—4, 218 / Némáti Kálmán 377 Német közigazgatás fejlődése 18—20 — közigazgatástörténelem 4—5 — lovagrend közigazgatása 18 Németh János 25 Németesítés Erdélyben 423, 429 Németi posta 373, 395 Németkeresztűri posta 374 Népösszeirás 537 Népvédelem 161, 255, 260, 263—4, 266, 271—2, 281, 333, 427, 482—3, 490, 547 Névery Mátyás 325 Niedermann János Mihály 130 Nigri Lőrinc 132 Nisovsky Szaniszló 407 Nobile officium 528 Nocsovai posta 373 Nógrád m. 274 — vára 306 —i harmincad 217 Nosticz György 130 Novigrádi harmincad 219 Nutzl Károly 130 Nyáry Ferenc 75 Nyers Lajos 25 Nyírbátori egyezmény 381—2, 395 Nyitra m. 232, 274, 574—5 — város 543 —i harmincad 216 Nyolcvanad 202 Oberleitner, K 72 Óbudai klarisszák 565 Ocsovsky Ferenc Ágoston 563—4 Odorin 580 Ófalvi harmincad 220 Offenbánya 289, 505 — adózása 462—3 —i bányakamara 290—1 Oktatásügyi rendészet 538 Olasz Ferenc 201, 481 Oláh Miklós 75—76, 95, 100, 111—3, 270 Oláh jobbágyok adózása 457—9 — papok adózása 471,475—6 Oláhfalu adózása 475 Olbern János Ferenc 130 Ónodi harmincad 221 Oppersdorff kamarai tanácsos 201 Oppidumok 1. Mezővárosok Orbai szék 586 Orbán Balázs 588 — István 113 Ordódy Ferenc 131 — Gáspár 130 — Imre 130, 132 Ormányi Demeter 498 Oroszlán György 375 Oroszlány Mihály 174 Oroszy György 113, 131 Országbírói méltóság a 16—17. században 517 a középkorban 25—26 — ítélőmester 517 — kancellária 26, 517 Országház építésére szavazott adó 246 Országos biztosság 275—9 — jövedelmi főigazgatói tiszt­ség 243 Országtanács 90 Ortvay Tivadar 540, 555, 564, 592 Osváth Gyula 41, 43, 520, 522, 529, 540, 551 Oszetzky Dénes 549 Osztrák kamcellária 57—58 — közigazgatás fejlődése 16—18 — közigazgatástörténelem 4—5 Óvári harmincad 205, 207, 211, 213, 217—8 — posta 375 Óvári Kelemen 452, 524, 572 ödönffy László 398 ökörsütés 428, 461 örmények adózása Erdélyben 475—6 örökös főispánság 530 — tartományok 46 összetett városok 544 öttevényi posta 373, 375 ötvened 458—9 Paar Antal 375 — Károly József 377 — János 375 — János II. 375 — Kristóf 372 — Péter 374—5 — Pompeius 375 Paar-család 374—377 * Paczoth Ferenc 277 — János 157 — Sándor 130 igazgatósága 171—2 Palóczy László 572 Palocsai harmincad 217 Palugyay Gábor 130—1, 245 — Imre 41, 539, 563 Pap (nagysomkuti) József 498 Papp (k.) Miklós 572 Papság szerepe a közigazgatás­ban 571 Parasztvármegye 514, 579 Partinger Gáspár 130—1 — Mihály 130—1, 244 Partium 379—382, 385—6 Pasa tisztség 594—5 Pasalik 593 Patak vára 158, 367 —i posta 374 Pataki Ferenc 509 — Vidor 249 Patatich István 77 Páter János 455 Patikatiszt 559 Patócsy Boldizsár 405 Pauler Gyula 41 Paulinyi Oszkár 286, 292—3, 314, 325—6, 348, 500 Pákay Benedek 77,131,376,545 — István 132 Pálfy Miklós 469 Pálffy Ilona 558 Pálffy István 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom