C. Tóth Norbert - Mikó Gábor: Zsigmondkori oklevéltár XIII. 1426 - Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 55. (Budapest, 2017)

Név-, tárgy- és számmutató

Név- és tárgymutató 529 Edde h. (Somogy m.) 304 Eddei Balázs (Bereck fia) scolaris 295 Edelényi András, a szabad művészetek mestere, esztergomi kanonok, szepesi olvasókanonok 396, 754 Edelics h. (Zala m.) 1199 Edelicsi cs. 139 edények 813, 926 edictum 1054; lásd még decretum Edvi cs. 221 Egarach-i Tamás királyi ember 782 Eger v. (Heves m.) 269, 839; kh. 33-34, 92, 483- 485, 978- vár (Heves m.) 636 Egeredi Lőrinc királyi ember 377, 744, 995 Egerszeg h. (Vas m.) 1434 Egervári cs. 632, 859, 1328, 1330, 1358 Egervölgy h. (Zala m.) 852 Egervölgyi János (Dezső fia) zalai alispán (1426) 231, 814, 1045- Lampert János ügyvéd 643 Egrech-i lásd egresi Egree-i lásd Egeredi Egregy h. (Doboka m.) 589 Egregyi Mihály (István fia) egri kanonok 246 Égre-i lásd Egeredi Egresdi cs. 1064 egresi (Somogy m.) plébános és esperes: György 362- cs. 1168- István királyi ember 1438, 1445- László ugocsai szolgabíró 326- Mihály királyi ember 326, 1092, 1311, 1437 Egri cs. 13- Balázs és Egyed ügyvédek 1419- aléneklő: Mihály- egyházmegyei presbiter: Linantho-i Jakó Máté- éneklőkanonok: Magyi György- Hermann birodalmi kancelláriai jegyző 91- János királyi ember 375,480- kanonok: Asszonypataki István, Bapb-i Kálmán, Császlóci László, Csázmai Miklós, Diakói Tamás, Egregyi Mihály, Hassia-i Hermann, János tripoliszi püspök, László tárcafői főesperes, Mikófalvi Pál, Pásztói Lukács- kanonokság kérése 246, 275- káptalan 251,454, 689, 843, 1415- mint hh. 188, 251-252, 269, 286, 288, 359, 434,470, 530, 672, 689, 731, 747, 839, 855, 860, 901, 1007, 1128-1129, 1250, 1263, 1283, 1339, 1408, 1418, 1496- káptalani jegyző: Mihály- kiküldött: Antal karbeli klerikus 252, 269, 839------: Bapb-i Kálmán kanonok 1496------: Kelemen karbeli klerikus 1128-1129------: Keresztúri Balázs őrkanonok 530------: László kanonok és tárcafői főesperes 1250- Lőrinc királyi ember 247- Miklós királyi ember 375; ügyvéd 236- oltáros: Hassia-i Hermann, Pásztói Lukács- olvasókanonok: Pongrác, Stok János- őrkanonok: Keresztúri Balázs- püspök: Rozgonyi Péter- püspöki tizedszedő: Prócsi Miklós- udvarbíró: János veszprémi éneklőkanonok- püspökség kormányzója: Rozgonyi István- segédpüspök: János tripoliszi püspök- székesegyház mint kh. 636- Szent Bereck és Domokos-oltár rektora: Miklós- Erzsébet-oltár rektora: Asszonypataki István- István király-oltár rektora: Újlaki András- János-székesegyház Krisztus teste-oltára 636- Márton-oltár rektora: László- Máté-oltár rektora: Albert- Mihály-kápolna 1325- szentszéki bíróság 282- Szűz Mária-oltár mint kh. 1325- Tizenkét apostol-oltár rektorai: Péter egri klerikus, Stok János- utca 1514- vikárius: Csázmai Miklós Egyed győri nagyprépost lásd Csázmai Egyed Egyedlakos pr. (Zala m.) 595, 600, 766 egyetemi fokozat, borostyánkoszorús 1325 —, kánonjogi doktor 33-34, 92, 291, 318, 374, 396, 841, 1203, 1209, 1483, 1494 —, mindkét jogi doktor 113, 396, 423, 457, 615, 754, 834, 891, 1110, 1209 —, orvosi tudományok doktora 42, 1325 —, római jogi doktor 141, 197,446-447, 567-569 —, szabad művészetek mestere 42, 396, 636, 918, 1209 —, teológiai doktor 1209 Egyházasgencsi Kacor cs. 881

Next

/
Oldalképek
Tartalom