Zsigmondkori oklevéltár XII. 1425 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 52. Budapest, 2013)

Név-, tárgy- és számmutató

Név- és tárgymutató 575 kezesség 231, 342, 494, 744, 888, 1110, 1125, 1352,1356 Kezew-i lásd Koszi és Keszői kézjegy 684 BP 145-147, 157, 167, 174, 185, 191, 197, 231, 233, 249, 264, 283, 589, 598, 609, 621-624, 630-631, 641-642, 656-657, 660, 665, 669-672, 677, 718, 734, 744, 985-987, 992-993, 999, 1007, 1039, 1085 E 964 G 614, 647, 649, 682, 727, 752, 1280-1281 Gz 657 Kch 640, 993, 1187 -: Klkdi (Kölkedi) 289 M 118! Sgh 701, 1084, 1179, 1184-1186, 1210-1212, 1218-1225, 1227 Slh 900 Sz 1217, 1235-1236, 1267 TK 153, 219, 236, 244, 255, 277-278, 593, 599, 625, 632, 650, 685, 690, 719-720, 735-737, 981, 988, 1008, 1016-1017, 1026, 1034, 1040-1041, 1334 Ts 1188-1190, 1195-1202, 1213-1215, 1228 Vasad 1043 Kiczmagen Konrád pozsonyi bíró 19, 77, 433, 711 Kidéi cs. 890- András vajdai ember 1125- János vajdai ember 1155- Péter alvajdai ember 378; vajdai ember 1125 Pócsi cs. 890- Récsei Miklós alvajdai ember 378 kikiáltott közgyűlés lásd eskü alatti tanúvallatás kikötő lásd rév kiközösítés lásd egyházi büntetés Kilián zágráb-előhegyi pálosszerzetes, ügyvéd 704 Kiüti cs. 1346 Kimlei László királyi ember 733 kincsek 339, 754 király: András (11.), András (III., Velencei), Béla (II.), Béla (III ), Béla (IV.), Kálmán, Károly (I.), Lajos (L), László (IV.)- által kiküldött királyi ember 852- külön kiküldött királyi ember 754, 1146- becsapása 313- cs., Szécsi 573- eltiltása birtokcserétöl 111- és bírótársai 338-339, 366, 380, 636, 704, 769, 997, 1009, 1247- kizárása perből 322- követe Rómában 225- külföldi távolléte 979- mint peres fél 322-, főpapok és bárók jelenléte 857, 966, 1003 Király falva h. (Küküllő m.) 469, 678; (Pozsony m.) 339, 754 Királyfiakarcsai Pál királyi ember 1072 Királyfiasámoti István és Miklós királyi embe­rek 900 Királyhelmeci János egri kanonok 34 királyi adó kiutalása a szlavón bánnak 355- adományozási jog 282- adósság 503- adószedő: Kaplati János 408- ajtónállómester: Tamási László (János vajda fia)- alajtónállómester: Sólyagi Sebestyén- alkancellár: Szászi János- apátságok: pécsváradi, szekszárdi és kiváltsá­gaik 154, 195- asztalnokmester: Bátori István- bánya 800- bányakámarai rendelet 516- beleegyezés és hozzájárulás kérése 384- birtok 352, 1097- birtokadomány 127, 213-215, 276, 282, 294, 376, 384-385,463, 570-571,616, 701, 764, 788, 859, 899, 920, 927, 932-934, 937, 995-996, 1002, 1247- kérése 1144- lásd még szabadispánság- birtoklefoglaló: Forgács Péter, Perényi Miklós- birtokok cseréje 526, 588, 723 birtokzálogosítás 921-922, 1005- borvétel 1126- decretum 592- ember távolmaradása 679, 915- -, Abaúj m. 123, 294, 363, 1193 Bács m. 558,810, 970 —, Baranya m. 729, 824- Bars m. 12, 39, 263, 499, 531, 555, 567, 706, 773, 843, 1033 Békés m. 312,479, 787, 959 Beregm. 1, 143, 161-162,424, 751,833, 1004 —, Bihar m. 5 —, Bodrog m. 297, 369, 451, 489, 746, 780, 838, 858, 1052,1102

Next

/
Oldalképek
Tartalom