C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522-1523) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 50. Budapest, 2010)

Hely-, név- és tárgymutató

Mutató 279 óvári (Moson m.) várnagy: Chawlowyth Pál, Dóci Ferenc - cs., Lápafői 190 Ozorai cs. 177 örökösödési szerződés 177 Örs h. (Pilis m., ma Budaörs, Pest m.) kh. 23 örsi prépost: Stati leo János ötvened, erdélyi XIII/12 özvegy 47, 75, 99, 102, 149, 177, 190, 200, III/42; lásd még feleség Pakrac lásd Pekrec Paksi Gáspár 37; kapitány IX/13 -János tolnai ispán (1522— 1523)55 1/12; az egri püspökség kormányzója 78-79; kapitány VI/5-6 Pál győri káplán 36- ifjú, Bátori István familiárisa VII/10 Paladics h. (Külső-Szolnok m.) 137 Pálóci Antal 116,1/20 pálosok 187 Palota lásd Várpalota Pán cs., Kravarinai 177 Pánd h. (Pest m.) 158 pannonhalmi apát 1/22- konvent mint hh. 125 pápa 160, 186, 194 pápai pénzsegély 186, 191 Pardowitz lásd Pardubice Pardubice vár (Csehország) kh. 181 pártfogás kérése 147 Patócsi személynév III/19 Paxi lásd Paksi Pec lásd Pécs vár Pécs vár (Zágráb m., ma Pec, Bosznia- Hercegovina) 30 pecsét, királyi, titkos 76; gyűrűs 110 -, váci püspöki adminisztrátoré 74 pecsételési záradék 4-5, 7, 9-10, 13, 60, 74, 84,99, 116, 134, 177 pécsi káptalan 106- kisprépost: Macedóniai László, Piso Jakab-püspök 1/12, XII/8- püspökség ügye 191 Peeth lásd Pécs vár (Zágráb m.) Pekrec h. (Körös m., ma Pakrac, Horvátország) kh. 98 Pemfflinger Márk szebeni király bíró (1521 — 1537)56 184 pénznem, dénár 88, II, IV, IX -, dukát, cseh 171-, forint 2-4, 7-11,43, 60, 63-64, 77-79, 84, 88,96, 104, 110, 120, 126, 152, 154, 171, II-VI, VII/10, IX, X/2-5, XI-XIII-,-, 107 dénáros 196 -, -, régi, ozpora és arany 74 -, márka, nehéz 125 -, nova moneta 69,11/47 -, régi 11/46 pénzverés 11,51, 146, XIII/2-3 pénzverési engedély 124 per átküldése 103 Peregi Albert királyi szállásmester, Maroson túli főesperes és Csanádi kanonok 38, 41-42 Peremarton h. (Veszprém m., ma Tolna m.) 45 Perényi Ferenc (Imre fia) váradi püspök (1514-1526)57 1/27- Gábor ugocsai ispán (1498-1526)58 1/20- István 1/13; mint levélkézbesítő 1/20- Péter abaúji örökös ispán (1519—) 116, 1/18; kapitány VII/18; fizetése XII/10- familiárisa 1/37 55Szakály: Tolna 49. 56Kubinyi: Pemfflingerek 755. 57Mon. rust. 282. 58Ugocsa 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom