Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

Név-, tárgy- és számmutató

736 Név- és tárgymutató (veszprémi) püspöki adminisztrátor: de Castiglione Branda bíboros, Ferenc crojai püspök- püspökség üresedése 574, 1411- Szent János-egyház 463- Katalin-kolostor 463- várnagy: Akai Péter veszprémvölgyi apácák 581, 1544 Vetési cs. 1491 Veturtoppl pn. 1208 Vezekény h. (Bars m.) 50, 70; (Pozsony m.) 248,451 vezekényi (Pozsony m.) népek 248- cs. 979, 1436; Remete cs. 50 Vica h. (Sopron m.) 703 Vicedomini Máté mindkét jog doktora, eszter­gomi olvasókanonok és érseki helynök 472, 1219, 1430; visitator 1492 Vichnich lásd Vitkóc Vicsapi cs. 1388, 1422 Vicske h. (Tolna m.) 821, 1441 Vid nyitrai püspök lásd Vasvári Vid Vidhk-i lásd Vitkai Vidrice h. (Bars m.) 584, 1134, 1293 Vidtelke h. (Bereg m.) 1103 Vigmáni Farkas cs. 938 Vihnye h. (Bars m.) 584. 1134 világi karhatalom kérése 1430 villicus 47, 646, 880,971, 1432; lásd még a helység nevénél Vilmány h. (Közép-Szolnok m.) 446 Vince bényi prépost 1233- cs., Szentgyörgyi 588 Vincfalva h. (Máramaros m.) 837 Vis h. (Szabolcs m.) 672, 1011, 1085 Visegrád v. (Pilis m.) kh. 54-55, 62, 65-66, 73­74, 98, 269, 309, 356, 500, 513, 530, 537, 542-543, 550, 561,570, 576-578, 583-584, 665, 672, 768, 811, 863, 869- 872, 874-875, 878, 881, 894-895, 906, 997, 1009, 1279, 1412 visegrádi ágostonos kolostor 309- ferencesek 758- királyi kúria 408- Szent György-kápolna 758 visitatio a pozsonyi egyházban 1492 Visonta h. (Heves m.) 1292, 1403, 1527 Visontai cs. 1131, 1292 Visz h. (Somogy m.) 934 Viszoka h. (Sáros m.) 1370 Viszolaji cs. 1347 Vitafölde pr. (Sopron m.) 660 Vita-i lásd Vityai Vitányi Mátyás királyi ember 640- Pál királyi ember 307 Vitéz István lásd Kamarcai Vitéz István Vitkai Imre királyi ember 219- Zsigmond királyi ember 219, 1070, 1360 Vitkfalvi cs. 206, 1420 Vitkóc h. (Szepes m.) 1281 Vitold litván herceg/nagyfejedelem (1392- 1430) 135, 1383 vitricus 1370 Vityai István és Mihály királyi emberek 737- János ügyvéd 707- plébános: Illés tasnádi vikárius (1378) 723 Viz lásd Vis Vizesgyáni Thege Mihály Szentelt széki kun kapitány 1239 Vizi Kelemen ügyvéd 671 Vízköz h. (Máramaros m.) 1138 vizsgálat 1, 8, 47, 87, 97, 115, 128, 147, 158, 160, 164, 176, 184, 196-201,209, 228, 234-235, 244-247, 258-259, 266, 268, 284, 286, 288, 293, 296, 299, 302, 307, 315, 346, 351, 366, 375, 385, 405,414-415, 436, 440-441, 450, 468, 477,481,483,496, 510, 515, 517, 531,534, 547, 551-552, 566, 610, 621, 637, 646, 657, 673, 678, 683, 695, 749, 751, 764-765, 787, 794-799, 804- 805, 822, 834, 836, 840, 851, 861, 877, 880, 884-885, 889, 891-892, 897- 898, 923, 945, 949, 971, 973, 980, 982,994, 1010-1011, 1016, 1025, 1031, 1036-1037, 1040, 1044, 1053, 1055, 1064-1065, 1068, 1070, 1073, 1078, 1083-1088, 1091, 1093-1094, 1101, 1121, 1125-1127, 1132, 1144- 1145, 1150, 1155, 1194, 1196, 1198- 1199, 1202, 1225, 1228, 1232, 1235, 1250, 1281, 1294, 1326-1328, 1336- 1337, 1346, 1356, 1365, 1369, 1373, 1379, 1384, 1388, 1407-1408, 1417, 1426-1427, 1432, 1455-1457, 1464, 1490, 1516, 1535- a megyei ítélőszéken 882 Vizsoly h. (Abaúj m.) 13; (Szatmár m.) 231 Vlacsini cs. 269 vlahok 524, 1044 Vogh f. (Zala m.) 1412 Vogl pn. 465 Volkolschaw h. (Valykvágása, Sáros m.?) 1231 Volovje h. (Verőce m.) 269 Volyica h. (Zemplén m.) 731 Voyk lásd Vajk Vödric szőlő (Pozsony m.) 763 vőlegény 164 Vörös András ügyvéd 504

Next

/
Oldalképek
Tartalom