Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

Név-, tárgy- és számmutató

Név- és tárgymutató 653------: (egri káptalani kiküldött) Magyi György én eklőkanonok 461------: Mihály klerikus 1155------: Pál szabolcsi főesperes, kanonok 504------: Simon klerikus 178, 363------: Tamás klerikus 865------: Turóci János kanonok 337------: Versegdi Pál kanonok 865- Keresztelő Szent János-oltár 7, 16, 44- Mária Magdolna-oltár 15- Pál sóvári pap 1046; egri káptalani kiküldött 815-polgárok 1482- püspök: Dörögdi Miklós, Ludányi Tamás- püspöki jegyző: Gölnici János- officiális 7,44- szék üresedésben 811,893, 912. 930, 997, 1115, 1292, 1374, 1402- püspökség 380, 974; kormányzója: Rozgonyi István győri ispán 1482- Szent Márton-oltár 22- Mihály-kápolna 374- várnagy: Karmacsi Sebestyén 1482 Egyed győri prépost lásd Tót Egyed egyházasbélai (Esztergom m.) templom 472- cs. és Lengyel cs. 472 Egyházascsákány h. (Vas m.) 1168 Egyházasdivéki cs. 99 Egyházaskisappony h. (Nyitra m.) 1296 Egyházaskisapponyi Borjú cs. 1296, 1429 Egyházasnénye h. (Hont m.) 341-342 Egyházasnényei Gyűrűs cs. 237, 342 Egyházassúri Danka Mihály királyi ember 140- Mihály (Egyed fia) királyi ember 140, 1471- Péter és Tamás királyi emberek 1471- lásd még Szentandrássúri egyházi javadalmak egyesítése 694 -javadalom adományozása 7, 28-32, 44, 92­93. 105, 109, 120-121, 167,536,570, 694, 1215, 1411, 1492- cseréje 42- jövedelme 960, 1473- - kérése 15-16, 22, 35, 42, 68, 84, 105, 120­121, 167, 371-374, 393,407, 574, 652, 1024, 1119, 1382, 1449, 1537 -javadalomért pereskedés 652 -javadalomról való lemondás 84, 518, 1492 -javadalomtól való megfosztás 7, 44, 324, 1271- prédiális 117 Egyudovci László és Mátyás báni emberek 87 Eislausemrokch pn. 592 Ekli cs. 396- János királyi ember 1424, 1519 ékszer 384, 592, 1036-1037; lásd még ezüst tárgyak Eky-i lásd Őki Él h. (Bodrog m.) 677, 1452 Elderbach cs. lásd Monyorókeréki Elefánt h. (Nyitra m.) 1306; lásd még Felsőele­fánt elefánti (Nyitra m.) Keresztelő Szent János pálos kolostor 1388, 1422, 1429, 1459 -(Nyitra m.) plébániatemplom 1355 -cs. 214, 1288, 1306, 1355- Márton nádori ember 1388- Mátyás nádori ember 1137, 1225- perjel: János 1388 Elek örsi prépost 588, 1409 Elekcsi h. (Nyitra m.) 1348-Tamás nyitrai közgyűlési esküdt 1303 Eleksfalvi cs. 1035, 1165, 1171 élelmiszer 330-331,415, 701, 735, 1560, 1570 Éles cs., Örösi 677 Elews-i lásd Ellési Elexfalva-i lásd Eleksfalvi eljegyzés 580 Ellési cs. 543 Elő h. (Nyitra m.) 1392 előkelők mint bírótársak 648, 1425 Előnyár erdő (Tolna m.) 928 elszámolás 401-402 eltiltás 18,21,50,60,63, 100-101, 103, 107, 142-144, 148, 157, 216, 236, 285, 309, 311,313, 320, 338, 370, 376, 422, 426, 439,454,458, 466, 508, 529, 544, 550, 572, 575, 588-589, 599, 644, 679, 699, 708, 780, 837, 856, 876, 885-886, 909, 942-944, 954, 957, 962, 975, 977-978, 985, 1001, 1004, 1016, 1057, 1061, 1066, 1082, 1100, 1103, 1106-1107, 1138, 1156-1157, 1179, 1184-1185, 1187, 1191, 1213, 1273, 1318, 1351-1352, 1373, 1396, 1415, 1424, 1436, 1467, 1475, 1493, 1505- 1506, 1519, 1528, 1554 Elved-i lásd Ölvedi Émely h. (Baranya m.) 525 emenda estimationis 305 Emeshus János közjegyző 257, 324 Emőkéi cs. 214, 1275, 1392, 1394- Jakab nyitrai közgyűlési esküdt 1303- László és Miklós nádori emberek 754 Encs h. (Heves m.) 583, 598, 826, 929 Endréd h. (Tolna m.) 752 Endrédi Sebes cs. 1532; lásd Felsőendrédi- István nádori ember 555, 633; királyi ember 831

Next

/
Oldalképek
Tartalom