Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

1424

1424. június 4. 255 Papíron, a hátlapján záró középpecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. It., Acta a. 1424-2. (DF 221516.) - A hátlapján konventi feljegyzés és fogalmazvány, amely szerint Golob-i György királyi és Mihály frater presbiter konventi ember Mária Magdolna-nap előtti szerdán (júl. 19.) Isyp-en megidézte Pétert Mihály-nap nyolcadára. Datum 8. die. (júl. 26.) 1A név utólag a sor felett betoldva. 636 Jún. 4. (Bude, dom. p. ascens.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Zewles-i Pál fia: Balázs nevében, hogy bizonyos birtokait érintő okleveles bizonyítékok Isep-i Máténál vannak, amelyeket sokszori kérése ellenére sem ad vissza neki; ezenfelül Máté quandam possessionem suam Kechy vocatam, quam Blasio tradi­disset assumpens tamen ipse Matheus, ut quoslibet impetitores dicte possessionis propriis suis laboribus in dominio dicte possessionis conservare et defensare, quo quidem dominio dicte possessionis Kechy pacifice et quiete minime conservaret et teneret potentia sua mediante. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki ta­núbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike királyi szóval szó­lítsa fel Mátét a mondott oklevelek visszaadására, amit ha nem tenne meg, akkor idézze meg Mátét a királyi jelenlét elé, köztük függő per nem lévén akadály, majd ugyanoda tegyenek jelentést. Kijelölt királyi emberek: Petrus de Bary, Mathyas de eadem, Ladislaus de Ladamocz, Petrus de Kasuh, Georgius f. Jacobi de Goloph.1 Papíron, a hátlapján zárópecsét darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1424-16. (DF 221530.) - A hátlapján konventi feljegyzés és fogalmazvány, amely szerint Golob/Golomph-i György királyi és Mihály frater presbiter Mária Magdolna-nap előtti szerdán (júl. 19.) kimentek Isyp-re és Má­té távollétében az ott lakó jobbágyokat és embereket felszólították a mondottakra, akik erre azt vála­szolták, hogy uruk nélkül nem tudnak mit tenni, ezért megidézték Mátét Mihály-nap nyolcadára a kirá­lyi jelenlét elé. Datum 8. die. (Júl. 26.) 1 Az utolsó név a sor felett betoldva, utána kihúzva: Nicolaus de Pelehthe, Blasius de Thasolya. 637 Jún. 4. (Bude, dom. p. ascens.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Zewles-i Balázs meg fiai: János, Mihály és Miklós nevében, hogy Chezbaktha-i Jakab öz­vegye és fiai: János és Péter régebben ottani jobbágyaikkal - úm. Gergely, Luk­ács, Bálint, Damján, Bálint, Bereck, Péter faber és Benedek - non modica milea ipsorum metere fecissent; ezzel meg nem elégedve in silva eorum propria wagya sew pignora eorum recipi modo simili fecissent potentia mediante. Ezért megpa­rancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, majd tegyenek róla jelentést. Kijelölt kirá­lyi emberek: Johannes, Emericus, Andreas litteratus de Papy, alter Andreas, An- thonius, Stephanus, Georgius de Fay, Thomas, Georgius de Goloph1 - A külzet alatt: G (kézjegy). Papíron, a hátlapján záró középpecsét darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1424-28. (DF 221542.) - A hátlapján konventi feljegyzés, amely szerint Golob-i György királyi és Mihály frater Má­ria Magdolna-nap előtti szerdán (júl. 19.) Abaúj megyében elvégezték a vizsgálatot. 1A kihúzott Chobad fölé írva. 638 Jún. 4. (Bude, 35. die oct. Georgii) Nánai Kompolt István országbíró azt a pert, amelyet Korogh-i néhai István bán fia: István (proc. Nagfalu-i Antal diák pécsi káptalani levéllel) Chemen-i Lőrinc fia: Salaph István (proc. Thelley-i György szintén pécsi levéllel) ellen a pécsváradi konvent idézőlevelében leírt ügyben

Next

/
Oldalképek
Tartalom