C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

- borsmonostori apát 874, 970 - diák ügyvéd 216 - egri püspök, baráti plébános 1199 - esztergom-szenttamási prépost lásd Tarkő Pál - kalocsai prépost 44, 458, 490, 1359 - krasznai főesperes, tasnádi vikárius 131, 924, 1380-1381 - lator szigete (Várad v.) 291, 400 - mester, sági konventi jegyző 1528 - nagyécsi plébános 280; győri káptalani kikül­dött 598 - nezerói érsek 698, 705-706, 716, 1462 - szentgotthárdi apát 1352 - zágrábi püspök lásd Horváti Pál Palacios Fernandus lugói püspök, Magyar- és Csehországba küldött pápai nuncius 56, 156, 605, 803, 929, 1230; auditor et com­missarius 1077 Paladics h. (Külső-Szolnok m.) 901 Palagar lásd Pologár Palásti cs. 371 - Ermolaus kúriai jegyző, a kúriából kiküldött királyi ember 800 külön kiküldött királyi ember 625 palatium 380 Palazo lásd Pályázó Pálca h. (Szabolcs m.) 1431 Paldorfi Pál budai bíró 1575 Pálfalvi András diák, Balázs és Miklós (Bereck fia) ügyvédek 1013 - Burján cs. 231-232, 1013 - István és Mihály királyi emberek 1182 Palisnaszentpéteri Pál, Miklós és Gergely (Pé­ter fiai) királyi emberek 1532 Palkart h. (Fejér m.) 490 Palkonya h. (Borsod m.) 1054 Pallagy-i lásd Parragi pálmafalvi (Szepes m.) plébános 929 Palmar villa-i lásd pálmafalvi Palóci György szepesi prépost (1401-1419), er­délyi püspök (1419-1423), esztergomi ér­sek (1423-1439) 66, 91, 315, 351, 360, 556, 566-567, 589, 635, 652, 662-664, 769, 778, 937, 986-988,1003,1090,1096,1172, 1185, 1246, 1272, 1282, 1334, 1338, 1368, 1397, 1405, 1407-1408, 1411-1416, 1453, 1458, 1465, 1554-1555, 1561; mint bíró­társ 1176-1177 - mint szepesi prépost 1230 - Imre diósgyőri várnagy (1411-1426), abaúji (1419-1425), borsodi és hevesi (1419­1427), beregi ispán (1419-1433), titkos kancellár (1419-1423) 1165, 1172, 1272, 1275, 1282, 1453, 1554-1555, 1561; mint bírótárs 669 - Máté borsodi és hevesi (1409-1427), abaúji és szabolcsi ispán (1409-1435), diósgyő­ri és dédácsi várnagy (1410-1427), bere­gi ispán (1419-1433), titkos kancellár (1419-1423) 295, 329, 479, 1165, 1172, 1272, 1275, 1282, 1453, 1554-1555, 1561; mint bírótárs 669, 1176-1177; mint fo­gott bíró 1393 palocsai plébános: Tarkői András 334 pálos generális: György - vikárius 919 Pálosi cs. 1, 848 pálosok 498, 593, 718, 919, 986 - évi rendi gyűlése 804 - vámmentessége 804 Palotai cs. 1170 Paloznak h. (Zala m.) 398 Pályázó f. (Pozsony m.) 130 Pamlény h. (Abaúj m.) 145 páncél 758, 1156, 1560 Pánd h. (Pest m.) 1047 Pándi cs. 178 Pankota h. (Zaránd m.) 271 pannonhalmi konvent mint hh. 106, 210, 270, 440-442, 598, 683, 847, 950, 1274 - konventi kiküldött: István pap 270 : Jakab szerzetes 598 : Mátyás pap 270 : Pál nagyécsi plébános 598 - monostor 1582 Pányi cs. 84, 214, 242, 927, 1233 Panyiti cs. 145, 676 - Sebestyén, a kúriából kiküldött királyi em­ber 197 Panyolai cs. 46, 300, 1367 - Ferenc/Frank királyi ember 474, 1108,1161, 1163, 1248; nádori ember 165, 1249 Pap cs., Gergelyi 44; Kaszói 814; Mellétéi 518 - h. (Szabolcs m.) 1431 pápa lásd Márton (V) - opp. (Veszprém m.) 1184 Pápai Kelemen (Balázs fia) győri kanonok 428, 703 - polgárok 1542 - áthelyezés kérése 362 - bulla 705 - engedély 347, 613, 999, 1553; kérése 332, 581-582; lásd még teljes bűnbocsánat engedélyezése - felmentés kérése 583, 608, 1241 - írnok: Stalberg János - kamarai tisztviselők 716 - kérvény kijavításának kérése 1237 - kincstartó: Ferenc velencei bíboros - kinevezés kérése 201 - legátus: Ragusai János - megerősítés 617; hiánya 1246

Next

/
Oldalképek
Tartalom