A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei 1957. július 2. - december 28. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 42. Budapest, 2006)

A Badalik dolgára a püspöki kar hogyan fog reagálni? HORVÁTH JÁNOS elvtárs: Kötelességszerűen tiltakozni fognak, de ezt nem kell komolyan venni. KÁDÁR JÁNOS elvtárs: Akkor csináljuk meg. 6. F/4 jelű a pártapparátus védett munkahelyével kapcsolatos jelentés LESTÁK ISTVÁN elvtárs: Először azt kell tisztázni, hogy a műtárgy milyen célt szolgáljon és hogy befejezzük-e. így, ahogy van, évente komoly károsodás éri. KÁDÁR JÁNOS elvtárs: De mit csináljunk? Tovább építsük, vagy fogadjuk el a részleges befejezést? Mi a maguk véleménye erről? LESTÁK ISTVÁN elvtárs: Fejezzük be az építkezést. KÁDÁR JÁNOS elvtárs: Nagyon sok pénzbe kerül. LESTÁK ISTVÁN elvtárs: A vár alatti objektum, a P/50 annak idején erre a célra épült. A korábbi vezetés azonban elhatározta ennek az építését. Ebben már benne van 34 millió Ft. Nem közömbös, hogy a 34 millió Ft kárba vész-e vagy nem. Van-e erőnk a továbbépítésre, illetve a teljes befejezésre. Ezt mi nem tudjuk eldönteni, azért hoztuk ide a javaslatot. KÁDÁR JÁNOS elvtárs: A legszimpatikusabb a Szabadság téri lejárat befejezése és utána a karbantartásra a megfelelő összeg megadása. Ezt fogadjuk el. 8. Személyi javaslatok Szűcs Ferencre vonatkozó javaslat KÁDÁR JÁNOS elvtárs: Honnan merült fel a javaslat? SZILÁGYI DEZSŐ elvtárs: Eredetileg a külügytől, figyelembe véve, hogy már régen esedékes az ottani követet leváltani, valamint ez kifejezett kérése Nasszernek is, mivel a szomszédságában ott van Izrael. Felvetődött, hogy lehetőleg egy katonaember legyen, aki tud angolul, diplomáciai tapasztalatai vannak és így állapodtunk meg a Szűcs javaslatában a Külügyminisztériummal. Az előző ülésen felmerült, hogy kiküldése azért sem helyes, mert egy ilyen embert el lehet lopni. Ez azonban nem komoly dolog. Ez volt az ülésen és a Földes elvtárs ezeket a meggondolásokat kifejtette, és ennek ellenére levették a javaslatot. Véleményem szerint Szűcs elvtárs mindazokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a munkakör betöltésére. 326

Next

/
Oldalképek
Tartalom