Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

öv 100, 548, 706 Özdögei Besenyő Pál tornai ispán (1409-1432) 640, 1095; írásbeli kérése 222 - lásd még Galántai özvegy 17-18, 41, 86, 134, 137, 145, 179, 189, 208, 223, 227, 234, 238, 243, 248, 260-261, 263, 270, 273, 287-288, 291, 300, 307, 325-326, 335, 354, 372, 375-377, 383, 405^106, 413, 463^164, 481, 486, 489, 499, 518, 520, 525, 537-538, 546, 583, 610, 628, 630, 648, 694, 706-707, 709, 720, 728­730, 738, 743-746, 755, 757, 760, 763-764, 776, 778, 786, 791, 803, 824, 833, 837-840, 847, 879, 900, 902, 915, 923, 929, 938, 947, 951, 955-956, 991, 1005, 1007, 1013, 1023-1024, 1026-1027, 1047, 1071, 1092, 1111, 1145, 1147, 1167, 1178, 1190, 1202, 1226, 1265, 1269, 1293 - vallomása lakóházában 119 -, birtoktalan emberé 584 Paan-i lásd Pányi Paap lásd Pap pácai (Bihar m.) officiális 1270 -cs. 1270 Pacali Farkas Benedek ügyvéd 151 Pachauser pn, kirchbergi 1188 Pachay-i lásd Pocsaji Pacsai István nádori ember 453 - Zenthus Demeter ügyvéd 453 Pacskaijn. 425, 430 Pagachas lásd Pogácsás Pagiond/Pagond-i lásd Pátyodi Pakah. (Zala m.)411 - királyi birtok (Pozsega m.) 1032 Pakonyi Antal királyi ember 260, 707; nádori ember 707 - István királyi ember 260 Paks h. (Tolna m.) 690 Paksi Olivér leánya: Ilona, Homonnai János felesé­ge 690 Pál aradi őrkanonok és kanonok 1036-1037, 1245; káptalani kiküldött 346 - bátai apát 20, 405, 498, 566, 663, 784, 967-968, 981, 1067 - borsmonostori apát 239, 1212, 1274 - boszniai kanonok, káptalani kiküldött 1032 - diák ügyvéd lásd Halastói Pál - fráter pap, somogyi konventi kiküldött 1077 , turóci konventi kiküldött 417, 781 - - szentgotthárdi apát 174, 560, 1112 - kalocsai prépost 324, 565 - karbeli klerikus, budai káptalani kiküldött 1218 - krasznai főesperes, tasnádi általános vikárius 1288 - kulcsár familiáris 1057 - leleszi orgonista, konventi kiküldött 1202 - pap, somogyi konventi kiküldött 5 50 - sági konventi kiküldött 535 - szakolcai jegyző 265-266 - szepesi alörkanonok 1273 - turóci prépost (1335-1340) 862 (1347-1359)1187 - váci alolvasókanonok, káptalani kiküldött 35 - veszprémi presbiter 810 Palachta-i lásd Palojtai Palacios Fernandus lugói püspök, Magyar- és Cse­hországba küldött pápai nuncius 165, 449, 711, 1283 Paládijn. 552 Palahtha-i lásd Palojtai Palást h. (Hontm.) 104, 123 Palásti cs. 123,254,271,603; Bagonya cs. 104; Dacsó cs. 123 - Bagonya Miklós királyi ember 999 - Ermolaus 123 - István nádori ember 454 Palazokwz-i lásd Pályázóközi Pálca cs, Roskoványi 1230 Pálcái István királyi ember 1191 páldi (Hont m.) hospes-ek és lakosok 457 Paleh Tamás kolosi vülicus 152 Páli cs. 995; lásd még lásd Apáti Pali cs. - Tamás szeremlei udvarbíró 823 palicia 1268 Palicsnaszentpéteri Miklós királyi ember 771 Palóci György erdélyi püspök (1419-1423) 37, 42­43, 53, 84, 571, 667, 768, 782, 992, 1029, 1031, 1159; pecsétje 42 - Imre diósgyőri várnagy (1411-1426), abaúji(1419­1425), borsodi és hevesi (1419-1427), beregi is­pán (1419-1433), titkos kancellár (1419-1423) 634 -Máté borsodi és hevesi (1409-1427), abaúji és sza­bolcsi ispán (1409-1425), diósgyőri és dédesi vár­nagy (1410-1427), titkos kancellár (1419-1423), beregi ispán (1419-1433) 39, 66, 634 Palojtai cs. 90, 123 pálos kápolna, Várad melletti 598 - kolostor 69, 711; Szentlőrinc (veszprémi egyház­megye) 225 - szerzetesek 225, 301, 442, 843, 1231; védelme 4 - vikárius, zágrábi 4 Pálosi cs. 1041 Palota h. (Körös m.) 886; (Veszprém m.) kh. 131 Palotás jn. 58 Paloznak más néven Csopak h. (Veszprém m.) 1165 Pályázóközi ker. (Pozsony m.) 396 pályi (Szabolcs m.) jobbágynévsor 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom