Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(zálogbirtok) visszaváltása 1267 zálogbirtokrész visszaadása 1278 zálogjog 107,217,268,276,419,554,560,563,762, 808,819, 879, 908, 1012, 1129 zálogosítás lásd birtok, birtokrész zálogosítása zálogosításhoz beleegyezés kérése 1257 zálogosítólevél 253, 519, 960,1142; érvényteleníté­se 690 zálogösszeg 1138, 1145, 1161; megfizetése 1278 zálogtárgy 1167 Zalok lásd Szalók Zalona lásd Szalonna Zamárdi András trencséni alispán (1421-1427) 505 Zamba[...]-i János királyi ember 1007 Zamol-i lásd Szomolányi Zamus lásd Szamos Zanchal-i lásd Szancsali Zanth h. (Pilis m.) lásd Szántó Zantho lásd Szántó Zanyo szn. 337 Zap-i lásd Szapi Zapmar-i László pap, leleszi konventi kiküldött 588 zárai egyházmegye 636 - érseki szék üresedésben 439,482-483, 826, 946 - Szent Grisogonus-monostor apátja 540 - Kozma és Dámján bencés monostor apátja 635­636 zarándi ispán: Ozorai Pipo zarándok 309 Zarazfowen lásd Szárazföveny Zarazlo lásd Szarászló Zarosfalu-i Mátyás királyi ember 756 Zaruas lásd Szarvas Zarwasewren lásd Szarvasörvény Zatec v. (Csehország) 1062 Zath kancelláriai feljegyzés 111 Záturcsai cs. 735, 859; másképp Vendégi cs. 735 Zavari cs. 824 zavaros idők 425 Zaversiai Péter varasdi szolgabíró 361 Zawysa lásd Garbow-i Niger Zawisza Zbugyai Jakab és Péter királyi emberek 926 Zchaykowch-i lásd Sztankóci Zderf.Jh. (Körös m.) 1289 Zebeleb lásd Szebelléb Zebniche lásd Sebnica Zebrod lásd Zobor Zechen lásd Szécs Zechen-i lásd Szöcsényi Zechenik-i László és Pál ügyvédek 902 Zechew lásd Szecső Zechyn-i lásd Szécsényi Zeeczt-i lásd Szécsi Zeek lásd Szék Zeen-i lásd Szini zege lásd szegye Zegligeth lásd Szigliget Zeke h. (Pozsony m.) 757, 847 Zeklenche lásd Szeklence Zekyra cs., Konszkai 1124 Zellásd Szél Zélai István királyi ember 1002, 1144 Zelch cs. lásd Császári Zelch Zelchan lásd Szelesén Zelche-i lásd Szelcei Zeleméri János váradi őrkanonok 16, 46, 192, 538 - László debreceni sókamarás 16 Zelena-i Pál egri kanonok, káptalani kiküldött 748 Zelepka lásd Szelepka Zelews-i lásd Szőlősi Zeley (fn., Pozsony m.) 874 Zeleyn lásd Zsolna Zellő h. (Nógrád m.) 494; kh. 346 Zellői János (Márton fia) országbírói ítélőmester 232, 918, 1058, 1230; királyi ember 1171 Zelna f. (Körös m.) 67; (Zágráb m.) 199 Zelnai cs. 870 Zelnaszentmiklós h. (Zágráb m.) 777 Zelnica h. (Várasd m.) 1046 Zelnicaszentdomonkosi cs. 1046 Zelusjn. 1250 Zemehler pn. 104 Zemere lásd Szemere Zemlény h. (Torontál m.) 62 Zempeter lásd Szentpéter Zemplén megye 109; hatósága 138, 743, 914, 1105 - megyei bírságjegyzék 602 zempléni alispán: Ruszkai Bertalan, Semsei István ZempselZemthe-i lásd Semsei Zengel-i lásd Szengyeli Zengg város írnoka: Pagói János 533 zenggi ispán 136 - kereskedelem tilalma 136 - polgár 533 - püspök: Aspra-i Miklós, Tamás Zengurh-i lásd szentgyörgyi Zenke'ya.. 197 Zenkouch h. (Körös m.) 67 Zenth(!)-i lásd Zétényi Zenthanderias lásd Szentandrás Zenthe lásd Szenté Zenthgyrowth-i lásd Szentgiróti Zenthus lásd Szentes Zepsy lásd Szepsi Zerechen lásd Szerecsen Zeres lásd Szőrös

Next

/
Oldalképek
Tartalom