Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Twroch lásd Turóc cs. Tyboldus ffi szn. 1153 Tykod h. (Pozsony m.) 793 Tykod-i lásd Tyukodi Tyl csorbái soltész 70 7>/offi szn. 616 Tyrman lásd Tirman Tyrnawiensis lásd Nagyszombati Tytith cs. 1060 Tyukodi cs. 1091 - Bálint királyi ember 169, 882 - István és László királyi emberek 169 - János királyi ember 872 - Nagy András királyi ember 588, 880 - Tamás királyi ember 882 Ubrezs h. (Sáros m.) 976 Udicsai Sánta cs. 548 udvarbíró, pataki 80 Udvarci Kosuth cs. 859 Udvard h. (Komárom m.) kh. 967 Udvardi Nagy Antal esztergomi kanonok 495 udvarház, kőből 739 udvarházra törés 231 udvarhölgy, Erzsébet királyleányé 1049 udvari ifjú: Bátmonostori Töttös János, Magyarádi Benedek (1348) udvari miles: Maróti János (István fia), Zrínyi Péter Udvarnokdarázs h. (Hont m.) 996 udvarnokok 996, 1166 Ugocsa megye hatósága 191 - megyei kikiáltott közgyűlés 191 ugocsai ispán: Csáki György ugodi vámagy: Pápai György 663 Ugrai cs. 161 - Zsigmond királyi ember 511-512 újadomány 78,94,102,105-106,224,285,289,291, 293-294, 300-304, 306, 310, 319, 328, 330-331, 366, 370, 398, 415, 417, 507, 513, 542-543, 546, 552,561, 575, 605, 703-704,723, 747-748, 770, 794, 810, 832, 840, 862, 947, 967, 998, 1002­1003,1029,1144, 1184, 1237, 1238, 1282 -kérése 718 - örökösök részére is 482 újadománylevél 485, 1077 Újbécs h. (Pest m.) 164; (Zala m.) 542 Újcsütörtök pr. (Pozsony m.) 757, 847 Újesz h. (Bihar m.) 648 újévi ajándék 5, 18, 74-75; királynénak 385-386, 478^179 Újfalu h. (Bihar m.) 648; (Borsod m.) 94; (Trencsén m.) 505; (Zala m.) 733 - (Esztergom m.) lásd még Ösztövérfalu - (Zemplén m.) lásd Vámosújfalu Újfalui cs. 794, 1113 - Antal királyi ember 956 -jn. 243 Újhely opp. (Zemplén m.) 251 Újhelyi cs. 191,470 ujj levágása 569 Újkürt másképp Vámosfalu h. (Pozsony m.) 757,847 Újlak h. (Zemplén m.) 1209; opp. (Valkó m.) kh. 1225,1271; pr. (Nógrád m.) 107 Újlaki László királyi ember 473 - Miklós (Beke fia) pozsegai ispán lásd Velikei Bekefi Miklós Újtelek h. (Bács m.) 370 Újtóti h. (Bihar m.) 648 Újudvar h. (Körös m.) 1177, 1289 Újudvari cs. 594, 615, 877, 1177, 1193, 1289 Újvári cs. 355 Ukki cs. 978 Ulászló (II.) lengyel király (1386-1434) 707 Ulrik pozsonyi ferences gvardián 247, 422 una 130,140,143,173,232,583-584,593,608,876, 924, 948,981,1101,1115,1121, 1131, 1150; lásd még due, tres Undi cs. 971, 1156, 1229 - Apáti László királyi ember 109 Ung megye hatósága 731, 905, 938 Ungerpn. 117, 383 ungi alispán: Szeretvai János - főesperes: Szvatiszló 531 - János dadái officiális 170, 181 - várjobbágyok (1289) 186 Ungvár opp. (Ung m.) 379 ungvári plébános: Leszteméri Gergely 532 Unyani cs. 582, 755 - István királyi ember 9, 952 - János királyi ember 1155 Unyomi Boldizsár rábaközi alispán 741 Upori cs. 547, 794, 849 - Balázs királyi ember 1222 - István erdélyi püspök (1401-1419) 7, 794 - plébános 736 Urai György királyi ember 473 Urban cs., Felsőnyéki 634 urbura 84 úriszék 197, 243, 383,407,473, 668, 680, 828, 839, 883,1011, 1163 Urkuta szőlő (Esztergom v.) és h. (Esztergom m.) 494 Urolci Micsk cs. 120 Úszfalvai cs. és Úsz cs. 944 Uszor h. (Pozsony m.) 1162

Next

/
Oldalképek
Tartalom