Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Panyit h. (Valkó m.) 148 Panyiti cs. 129 - István és László királyi emberek 1225 - Sebestyén nádori jegyző, kúriából kiküldött nádo­ri ember 187, 990 Panyola h. (Szabolcs m.) 750, 1036 Panyolai cs. 750 - Ferenc királyi ember 871 - Frank királyi ember 1010-1012; megyei ember 1036 pap 46, 48, 63, 191, 209, 258, 265-267, 287, 318­319, 327, 335, 343,423, 436,473, 477, 493^194, 497, 511, 556, 578, 588-589, 603, 624, 649, 655, 659, 662, 742, 757, 793, 797-798, 811, 859, 870, 877,902, 904, 908, 918, 932-933,937, 953,983, 996, 1018, 1020, 1028, 1031, 1054, 1059, 1066­1068,1096,1135, 1219,1238, 1248,1271, 1276, 1295; megölése 295; megsebesítése 904, gonosz­tevő 432; jobbágy fia 257; lásd még plébános és presbiter - cs., Tótkállói 1096; lásd még Kamonyai Pap -jn. 231, 1288 pápa: Bonifác (IX.), Márton (V.) pápai abbreviator: Stalberg János - acolitus: Cardeni de Florentia Konrád - adomány kérése 476 - adószedő: Wolfram-i Péter 1030 -alkamarás 1006, 1212, 1252 - bulla módosítása 1187 - végrehajtása 842 - engedély 343-344, 353, 534, 649,1178; elnyerése öt évre 1073; kérése 477,1073,1168,1188,1248, 1260 - familiárisok és officiálisok 460 - felmentés 352, 454; kérése 897, 904 - feloldozás megújítása 453 - Gál karbeli klerikus, pozsonyi káptalani kiküldött 828, 847 - György ugodi vámagy 663 - írnok: Stalberg János - kamara 636,640,760-761; havi bevétele 572; kle­rikusa: Novarai Simon - káplán: Pratói Geminianus - kérelem újból regisztrálása 1242 - követ: Ragusai János bíboros --szálláshelye 1022 - közjegyző: Antal (Guido fia) - küldött: Talayero Márton 1240 - megbízás 1107 - oklevél módosításának kérése 1243 -parancs93,376,423,438,481,495,523,617, 708, 783, 863, 1253, 1255 - rendelet 827 - thesaurarius 709-710, 1006, 1133, 1181, 1235­1236 - ügyhallgató: Pratói Geminianus - ügyintéző: Vellate-i L. 475 -vizsgálóbíró: Róbert 1295 - lásd még apostoli Papi cs. 80, 114, 412, 1206, 1250 -Péter ügyvéd 1131 papír 659 Papis János glogoncai prépost, a Szent Sír kanonokja 324 Paplica/Paplika birtokrész (Nógrád m.) 1171 Pápoci Lőrinc győri egyházmegyei pap 556 pappá szentelés 187 - szentelési kérelem 1186 Pappy lásd Papi cs. Papvölgye (völgy, Hont m.) 1230 par 379, 469, 659, 666, 1122, 1183, 1211; átadása 1069 párbaj 951; elrendelő levél 532 ParisIParys ffi szn. 425, 798 párisházai (Liptó m.) Szűz Mária-egyház plébánosa 690 - cs. 690 Parlagi Bertalan királyi ember 1232 -jn. 576 Parlouch h. (Pozsony m.) 554, 560 Parlyan szn. 514 párna 1 parochia, de Simigiensi (1244) 632 parochiális egyház 817 Parsolch ffi szn. 1079 Parti pn. 76 Paska ffi szn. 1230 Pasmon lásd Paznan PasnolRosno András, Stibor vajda rokona 560 Pasny lásd Pazsnyi passaui egyház javai 313 - egyházmegye 1068 -kanonokság 1068 - püspök: Hohenlohe György Pasthoch lásd Pásztó Paszági Jakab királyi ember 840 - Miklós királyi ember 840, 979 Pásztó opp. (Hont m.) 1122 Pásztói cs. 142 - László ügyvéd 233 Pásztori h. (Sopron m.) 112; lásd még Alsó- és Felső­pásztori -Bunder cs. 112 - Bálint királyi ember 234, 559 - Domokos és Péter királyi emberek 126 - György királyi ember 234

Next

/
Oldalképek
Tartalom