Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(Osl) ffi szn. 787 Ossolth cs. lásd Komoróci Ossolth Osth ffi szn. 307, 823 oszkói út (Vasvár v.) 1288 osztálylevél 603 osztályos atyafi 88,94,106,286,289-291,303-304, 306, 310, 319, 328-330, 337, 346, 425,446, 501, 507, 543, 694, 762, 794, 799, 823, 849, 960, 966, 996, 1002-1003, 1028, 1153, 1219,1289; foga­dás 292, 410, 458, 1142 Osztopáni Benedek kúriából külön kiküldött királyi ember 1166 - Pál mester kúriai jegyző, kúriából kiküldött kirá­lyi ember 268 osztrák herceg: Albert (V.) Osztrópataka h. (Sáros m.) 976 Ótelek h. (Somogy m.) 704 Oth lásd At Othrochkoucz-i lásd Otrocskovci Otmárföldei cs. 859 Ótóti h. (Bihar m.) 648 Otrochok-i lásd Otrokocsi Otrocskovci Gál báni ember 73 Otrokocsi László ügyvéd 151 Ottobonus aradi prépost lásd Valencia-i Ottobonus Ovadi Mátyás diák, ügyvéd 284 óvári vámszedőhely 785 ozd (kézjegy) 623 ozdi főesperes: Mérai Tamás Ózdi Pál országbírói ember 581 Oziwagio-i lásd Aszúágyi Ozora opp. (Tolna m.) 222 Ozorai cs. 255 - Pipo temesi, aradi, csanádi, kevei és krassói ispán (1404-1426), csongrádi (1407-1426) és zarándi ispán (1409-1426), sókamara ispán (1401-1426) 187, 222, 237,267, 334, 348, 561, 766, 791, 887, 927, 931, 936, 1062, 1070, 1244, 1248; írásbeli kérése 174 -uradalom 1244 Öderpn. 1246 ödönfi cs., Nagymihályi 300 ökör 372, 1080; elvétele 872, 880; elvezetése 234, 828; elvitele 983,1105; lefoglalása 882; levágása 1105 -a füstön 1072 - szarva 1072 ökrök, öt ekéhez, elhajtása 170, 181 ölyves h. (Baranya m.) 45 Őrh. (Nyitra m.) 1044 Ördög cs. lásd még Bősi és Gyapolyi Ördög cs. - Isván lásd Aranyáni ördög István -jn. 995, 1096, 1203 őri Bálint, János és Lőrinc királyi emberek 589 - Varjú Péter királyi ember 1085, 1207 -jn. 1020 Örkeh. (Torda m.)917 örkei cs. 1051; Szopós cs. 917 Örményesi Pál ügyvéd 1166 örök birtoklás 253, 276, 373, 436, 787, 859, 865, 917-918, 996, 1092,1142, 1171 -hallgatás 1017, 1077 -jog 92,94,192,252,291,324, 328,331,398, 542, 546, 555, 561, 672, 682, 723, 733, 797, 810, 830, 832, 854, 869, 1029, 1051, 1079, 1094, 1098, 1162, 1220 öröklés 21, 117, 283, 370, 412, 557, 641, 672-673, 716, 1229; oldalági 1185 öröklési jog 100, 135, 199, 714, 742, 749, 964 -rend 186 öröklött föld 833 örökölt birtok lásd birtok, örökölt - birtokrész lásd birtokrész, örökölt örökös 240, 294, 310, 331, 398, 421, 456,482, 542, 552, 560-561,633, 664, 677, 757,794,810,840, 845,849,865,869,911,917,996,998,1002,1022, 1098,1159,1162,1167,1176, 1220, 1246; leány­ági 514; és fiági 1080; mindkét nembeli 1017 - ispán 826 örökösödés 574 örökösödési jog 1014, 1021, 1029 - szerződés 399, 733, 800, 965 - záradék 92 örökössé fogadás 458 örökség 314, 400, 488, 664, 686; átadása 1266 őröltetés 954 Örsi cs. 722 - Bertalan királyi ember 575 - Gergely veszprémi egyházmegyei klerikus 915 öselli (Litvánia) püspök 523 Ősi h. (Zaránd m.) 156, 290, 543, 738 -cs. 38, 50, 53 Ősz cs., Szancsali 135 Őszöd pr. (Békés m.) 543, 738 összeesküvés 712 Ösztövérfalu h. (Esztergom m.) 397 öttevényi vámszedőhely 785 ötvényi Sebestyén aradi kanonok, császári közjegy­ző 99 özdögei Besenyő István volt királyi bírságbehajtó 982 - - Pál dalmát-horvát és szlavón bán (1402-1406), tornai ispán (1409-1432) 26, 129, 246, 551, 563, 849, 961; fiai 828 Őzed pr. (Békés m.) 290

Next

/
Oldalképek
Tartalom