Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Arcsa h. (Fejér m.) 722 Ardó h. (Gömör m.) 269 Ardói cs. 470, 1125 - László királyi ember 1125; ügyvéd 1137 - Mihály honorabilis 1125 aream seu fundum curie 100 arenga 45, 106, 148, 240, 283, 324, 482, 735, 826, 859, 861,997, 1061 Argentína lásd Strassburg Árki h. (Baranya m.) 420, 864 Armirar Fülöp óbudai várnagy 72 árok 901 Árokalja h. (Doboka m.) 888, 1148 Árokközi cs. 1090 Áron cs., Szentmargitai 519 - pozsonyi zsidó 814, 1033 árpa 953; elvitele 1123 Árpatarló h. (Szerem m.) 276 Ártánháza h. (Szabolcs m.) 569 Ártánházai cs. 568-569; Hala cs. 569; Toka cs. 568­569 - Benedek királyi ember 619, 1274, 1276 - Dávid megyei ember 1011 - Domokos szabolcsi szolgabíró 1011; királyi em­ber 1275 - Gergely és János királyi emberek 577 - György királyi ember 577, 1275-1276 - István királyi ember 577, 1091 - Miklós királyi ember 619 -Nagy Benedek királyi ember 1275 - Péter királyi ember 577, 619,1275; megyei ember 1011 artes liberales 799 aruina lásd szalonna árusítás 243 áruszállítás 388 árva 201, 799 árverezés 653, 675 Ásgúti cs. 1165; Dacsó cs. 406 - László és Máté királyi ember 759, 1140 Aspner pn. 421 Aspra-i Miklós egri kanonok majd zenggi püspök (1421) 1054, 1083 assumptor termini 57, 531 Ásványi cs. 2 asszony 20, 810,833,960; meggyilkolása 1201; ve­rése, sebesítése, gyalázása 195 Asszonyfalva h. (Bodrog m.) 813 Asszonyfalvai cs. 183,230,307,559,664,787, 823, 987; Ostfi cs. 1014, 1020-1021; Vörös cs. 1162 - (Vas m.) plébános 48 asszonypatakai királyi monetarius 473 - polgár 473 asztal 1 Asztalnokjn. 1135 asztalnokmester, al-: Pércsi Benedek 337 Aszúágy h. (Szerem m.) 276 aszúágyi főepseres: Sienai Conth János - Imre báni ember 937 - János pécsi egyházmegyei pap 258 Aszúvölgyi cs. 20 At ffi szn. 129,918, 1052 Atád h. (Somogy m.) 239 Atch lásd Aty Athfi lásd Adfi átlépés a bencés rendbe 649 áttérés az igazhitre 309 Aty h. (Zala m.) 21 atyai és osztályos testvér 319 Atyina h. (Körös m.) 902 Atyinai cs. 355, 902 - prédiális 902 aulicus: Bátmonostori Töttös János auránai perjel: Nagymihályi (Ungi) Albert, Palisnai János - perjelség vára 1211 Ausentpihal jn. 104 Ausztria tartomány (NRB) 321, 1173 Ausztriából kiűzött zsidók 1033 avignoni egyházmegye 974 Ayna-i cs. 1040 az (kancelláriai jegyzet) 158, 622 Azar h. (Zemplén m.) 1058 AzwaghIAzywagh lásd Aszúágy Azzuuelgh-i lásd Aszúvölgyi Bába h. (Borsod m.) 77 Bábái Bekény cs. 77 - Péter és Maczo/Marcus János királyi emberek 748 Babapatakai cs. 1165 Babinagorica h. (Körös m.) 67 Babinagoricha (hegy, Zágráb m.) 199 Babindáli cs. 491 Babka h. (Somogy m.) 967 Bablyak h. (Körös m.) 682 Babodal-i lásd Babindáli Babounik-i lásd Bobovniki Bacys lásd Szalatnyai Bacsó Bácsa lásd Óbáncsa bácsi egyházmegye 477 - éneklőkanonok: Dancs Miklós, Szerdahelyi István - éneklőkanonokság kérése 209 - főesperes 93 - kanonok: Sápi Benedek, Szerdahelyi István - kanonokság kérése 208 - káptalan írnoka: Kelemen

Next

/
Oldalképek
Tartalom