Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

út 305, 359, 369, 413, 774, 901, 990, 1064; füves 555,901; köz- (viapublicá) 874,1074,1288; nagy 373,901,1027,1171,1231; régi, füves 1027; sza­bad 576, 679, 777, 883, 956; lásd még jogi út utazó 286, 941 utca 718, 749, 762, 879, 917, 1022, 1220, 1246 útelágazás (bivium) 359 útkereszteződés 359 úton való találkozás 742 Uza szn. 129 Uzsai Tamás királyi ember 107 ügyvéd4, 34,48,62,66,95,98,108,110-111,115­116,120,122,124-125,127-128,130-133,138­143, 145-147, 149, 151-158, 160-161, 164-165, 172-175,183-184, 187-191, 196-197,201-206, 217-218,224, 232-234,239, 243, 252-253, 275, 284, 312, 318, 350, 358, 374, 396, 450, 484, 496, 514, 518, 526, 530, 536, 557, 565, 576, 578, 581, 583-584, 590, 593, 602-603, 608-609,611-612, 614, 620-622, 632, 639, 679, 689, 715, 731, 736, 759,771, 780, 792,794-795,819, 823, 828, 832­835, 842, 854-855, 864,876, 902, 913-914,918­919,922,929-931,935,942-943,947-952,956­958,960,963,968,971,975-979,981,986,990­991,993,996,999-1000,1004,1018,1030,1043, 1045, 1050, 1072, 1077,1099-1101,1103, 1106, 1108-1109,1111-1117, 1119-1122, 1131, 1136­1137,1139-1142,1150-1151,1156,1158, 1162­1163, 1165-1166, 1171, 1180, 1198, 1202, 1206, 1222, 1226-1227, 1230,1258,1289 - megölése 642-643 -, jobbágy 976 -, királyi 955 -eltiltása 1071 ügyvédvallás 284, 375, 902, 976 ügyvédvallólevél 48, 349; lásd még királyi - nélkül 446, 553, 792, 841,991, 1038, 1043, 1112, 1122,1171 ülnök, szentszéki 364 ülnökök a tárnoki széken 402 Ürminc h. (Nyitra m.) 563 Vác v. (Pest m.) kh. 867, 872 váci egyházmegye 732, 842, 897, 1134 - éneklőkanonok: György - kanonok: Bentheim-i Rode Eberhard, Demeter (Jó­zsef fia), Fogacsi János, György, Mihály (Ekhard fia), Somogyi Mihály, Speyel Gábor - káptalan kiküldöttje 107,417,683, 1052, 1171 --minthh. 107,417, 683, 799, 1052, 1159, 1171 - olvasókanonok: Barnabás - őrkanonok: György - prépost: Zákányi Péter - püspök: Alcsebi Miklós - székesegyház könyve 99 Vadácsi János nádori ember 790 vadállat 126; elhurcolása 408 Vadasfalvai Domokos és József királyi emberek 559 Vadasi Demeter és János királyi emberek 670 Vadászi Farkas cs. 1175 Vadkert h. (Nógrád m.) 494 vádló 512 Vág f. (Pozsony m.) 768, 847; (Turóc m.) 859 - folyó kapitánya: Perényi Miklós Vagh cs. lásd Vak cs. Vági Balázs mester győri kanonok, káptalani kikül­dött 788-789, 822 - Miklós ügyvéd 34 Vagyakóc h. (Zemplén m.) 288; másnéven Ratkóc h. (Zemplén m.) 300 Vaja h. (Szatmár m.) 286, 384 Vajai cs. 19, 36, 44, 119, 281, 286, 329, 364, 384, 484,630, 993,1045, 1047,1078 - Gergely és János királyi emberek 589 - Miklós officiális 81 - Tamás királyi ember 589, 1203, 1205 vajda 83, 167; lásd még erdélyi vajda - cs., Vendégi 735 -jn.1163 vajdai adomány 737 Vajkóci Bense cs. 731 Vak cs., Istvándi 660 - Pál szepsi esküdt 961 - Simon bártfai esküdt 653 - ember 435 vakítás 267 Vál h. (Fejér m.) 456, 641, 869 Valachia 316 Valencia-i Ottobonus aradi prépost 99 Valferh. (Bodrog m.)813 Valkája h. (Ung m.) 555, 1223 Valkan ffi szn. 742 valkói főesperes: Erhard Valyko jn. 305 vám 33, 58, 551, 909; fizetése 893; megszüntetése 529; visszaadása 725; szőlőé 456 vámmentesség 390, 895, 954; elismerése 785 Vámos h. (Veszprém m.) 302, 319 Vámosi Jakab és Mihály királyi emberek 319 Vámosfalu másképp Újkürt h. (Pozsony m.) 757,847 Vámosújfalu h. (Zemplén m.) 292, 410, 547, 794, 884 vámszedés 390, 858 vámszedő 858, 883, 895 vámszedőhelyek 785

Next

/
Oldalképek
Tartalom