Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR VIII. kötet (1421) A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 39. A Zsigmondkori Oklevéltárnak ez a köte­te lezárja a Mályusz Elemér professzor által feltárt, gyűjtött és részben megfogalmazott sorozatot. Ezzel a MOL eleget tett a profesz­szor elgondolásának, mert lényegében nem változtatva, kéziratát kiegészítve és megszer­kesztve készült el és látott napvilágot 1993- ban a III. (1411-1412), 1994- ben a IV. (1413-1414), 1997-ben az V. (1415-1416), 1999-ben a VI. (1417-1418), 2001-ben a VII. (1419-1420) kötet két-két év levéltári forrásait bemutat­va. E kötetek szerves folytatása a VIII. kötet, amely az 1421. év összes elérhető levéltári forrását tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom