Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei B. kötet 1946. július 26. - 1946. november 15. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686

62. 1946. október 24. 3 [Bárányos] Közellátásügyi miniszter: A Vörös Hadsereg ellátása miatt igen erélyesen tárgyalt illetékesekkel, akik azonban azt a kívánságukat fejezték ki, hogy haladéktalanul tegyünk eleget a kívánt igényeknek. Ez most lényegesen több, mint az elmúlt két utolsó hónap igénylése, mert 31 milliót tesz ki. Nem csak pénzügyileg sokallja ezt az összeget, de a közellátás szempontjából is igen súlyos megterhelést jelent. Képtelen 31 milliónak megfelelő árut előteremteni. Az a konkrét kérése, hogy Rákosi államminiszter telefonáljon be az oroszok­nak, hogy legyenek belátással. Rákosi Mátyás államminiszter: Örömmel látja, hogy az a legenda, ami kialakult körülötte, hogy csak fel kell vennie a telefont és máris az egész Szovjetunió teljesíti kérését, már a közellátásnál is érvényesül. Ezt a kérdést azonban a Jóvátételi Hivatal elnökének kell elintéznie, s ha neki sem sikerül, úgy közbe fog lépni az egész kormány, mert tényleg nem bírjuk teljesíteni a követeléseket. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 6 Minisztertanács délelőtt 3/4 11 órakor ért véget. Km.f. Bojta Ernő Béla Gépelt tisztázat, a minisztertanács jegyzőjének saját kezű aláírásával. Nagy Ferenc nem látta el kézjegyével a jegyzőkönyvet.A miniszterek és az államtitkárok az első oldalon, a jelen voltak felsorolásánál látták el kézjegyükkel a jegyzőkönyvet. Nem látta el aláírásával a jegyző­könyvet Erőss János és Balogh István. 6 Előzményéről lásd az [57.] 140. sz. jegyzőkönyv 58. napirendi pontját. Lásd továbbá a [63.] 146. sz. jegyzőkönyv 29. napirendi pontját. 1570

Next

/
Oldalképek
Tartalom