Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei B. kötet 1946. július 26. - 1946. november 15. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686

61. 1946. október 16. ról van szó, akik ugyan hozzájutottak valami kényszerlakáshoz, de ott sem ablak, sem megfelelő [mellék] helyiség rendelkezésükre nem áll. A lakók pénz­beli kártalanítását kéri a megcsináltatott ablakokért és egyéb invesztálásért, amit már a lakásokra költöttek. Minisztertanács a népjóléti minisztert utasította a Szt. István körút 11. számú ház 34 lakója kérelmének kivizsgálására. 66 [66] 65 [Bárányos] Közellátásügyi miniszter bejelenti, hogy vidéken teljesen eltűnt a textília. Veszedelmes jelenség az infláció felé. Szakasits Árpád államminiszter: Kapott ilyen jelentést ő is. A textílvona­lon a legsúlyosabb esetek vannak. A csempészek viszik ki az árút Romániába, ahol jóval drágább a textil. A gyárak a kiskereskedőktől felárat kérnek, továbbá árukapcsolást eszközölnek, és a már megrendelt árukat nem hajlandók más­képp leszállítani. [Bán] Iparügyi miniszter: Ilyen irányban már történt intézkedés az árhiva­talnál, ha másképp nem megy, provokátorokat kell a kereskedőkhöz küldeni és rajtaütésszerűén példát statuálni. [Rácz] Pénzügyminiszter: Nagyon tiszteli a rendészetet, de gazdasági kér­déseket nem lehet rendészetileg megoldani. Az agrárolló nyílása nagy. Tehát ha nem oldjuk meg a bérmunkafizetések kérdését, nem tudjuk tartani az ipari árakat sem. Próbáljuk meg a gyárban lévő árukat lefoglalni és detail áron kiárusítani. Igen nagy visszaélések vannak a gyárakban. Kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter [képviseletében Vajda államtit­kár]: A csempészésnek a következő oka van: a pamutot annak idején igen olcsón kaptuk és ahhoz alakultak a textilárak. Azonban időközben a pamutá­rak felmentek és emelkedtek, nemzetközi viszonylatban 30 cent különbséget jelent. Romániában időközben a 60 centes árból 90 centes árak alakultak ki. A mi pamutáraink nagyon olcsók. A pamut dollárárának következtében emelkednek a textilárak. Inflációszerűen jelentkezne, ha emelnénk most az anyagok árát, gazdaságilag ez majdnem megoldhatatlan. A gyárak azzal védekeznek, hogy ráfi­zetnek a bérmunkára, pedig igen jól jártak az orosz pamuttal. Távolról sem lezárható kérdés. A finanszírozás nehézségei mellett nem marad kellő szabad kapacitás, amivel finanszírozzák az orosz bérmunkákat. Ezt azonban csak ürügyként vetették fel a hitel felemelése miatt. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: A gyárak 50 millió forintos kérése 6-8 millió forinttal elintézhető lenne, mert nem fizetnek rá ma sem az orosz bér­munkákra. A gyárak fennmaradó készletét egyrészt maximális áron, másrészt szabad áron eladhatják. Ez érvényesült az inflációs világban. Most csak kötött 66 Az épületet, mint volt német ingatlant a szovjet olajtársaság céljára ürítették ki. Lásd a [46.] 129. sz. jegyezőkönyv 34. napirendi pontját. 1557

Next

/
Oldalképek
Tartalom