Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei B. kötet 1946. július 26. - 1946. november 15. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686

49. 1946. augusztus 23. [Nagy] Miniszterelnök: Meg fogják vizsgálni, de azért a javaslatot fenn kell tartani. [Bárányos] Közellátásügyi miniszter: Ha meg lehet csinálni a munkát a meglévő keretek között, akkor javasolja az illető tisztviselők számára külön­munkadíj megállapítását. Erre a célra hitelt majd a saját tárcája költségvetése keretében kér. Dr. Balogh István bejelenti, hogy a javaslatot egyelőre a napirendről leve­szi. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 4 [6] 5 Dr. Balogh István [államtitkár] előterjeszti javaslatát a B-lista revízió be­nyújtására megszabott határidő meghosszabbítása tárgyában. A határidőt szeptember 5., illetve 20-ban kéri megállapítani. Minisztertanács az előterjesztést elfogadta. 5 [7] 6 Dr. Balogh István [államtitkár] előterjeszti javaslatát dr. Kaffka Péter amerikai utazásával kapcsolatosan. A minisztertanács már hozzájárult a kiuta­záshoz, most csak annak tudomásulvételét terjeszti elő, hogy Kaffka Péter saját költségén utazik. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 6 [8] 7 Külügyminiszter [képviseletében Nagy F. miniszterelnök] előterjeszti javas­latát a békedelegáció kiegészítése tárgyában. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 7 4 A 9460/1946. ME.II. sz. előterjesztés szerint 1946. augusztus l-jétől november 1-jéig lett volna szükség az ideiglenes munkaerőkre. Lásd még az [51,] 134. sz. jegyzőkönyv 6. napirendi pontját. 5 Előzményéről lásd a [42.] 125. sz. jegyzőkönyv 2. és a [44.] 127. sz. jegyzőkönyv 18. napirendi pontját. A 9865/1946. ME sz. rendelet (MK 1946. szeptember 8.) a visszavételi határidőt a fővárosra vonatkozólag szeptember 15-ében, másutt szeptember 30-ában állapította meg. 6 Feltehetőleg a New York-ban felállított magyar főkonzulátus ügyével állt kapcsolatban a kiküldetés (lásd a [41.] 124. sz. jegyzőkönyv 24. napirendi pontját). Kaffka Péter kiutazásával a minisztertanács korábban külön nem foglalkozott. 7 A 2034/Bé 1946.Küm. sz. előterjesztés Gyöngyösi János távirati kérése alapján javasolta kiegészíteni a magyar békedelegációt Hajdú István miniszteri osztályfőnökkel, a magyar földre­form kérdésének szakértőjével, Rónay András egyetemi tanárral, az erdélyi kérdés szakértőjével, Mikó Tibor miniszteri osztálytanácsossal, a kisebbségjogi és román kérdések szakértőjével, vala­mint Snyder Árpád miniszteri titkárral, a statisztikai kérdések szakértőjével. 1216

Next

/
Oldalképek
Tartalom