Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

(győri káptalan) mint hh. 24,318,419,510,567,620, 632, 722, 728, 1410, 1461, 1493, 1540, 1628, 1760,1826,1861,1877,1904,1918, 1990,1995, 2044,2086, 2130, 2181, 2201, 2210, 2255, 2279, 2393 - megyeri jobbágyai 1484 --tagjai 1290 - káptalani jobbágyok 1540 - külvárosi jobbágyok 1861 - oltárigazgató: Hédervári Domokos - olvasókanonok: Miklós - prépost: Bereck, Egyed, Gál (Pál fia), Késmárki György -prépostság 1021 - püspök 836 - püspök: Hédervári János, Molnári Kelemen - őrkanonok: Dénes - őrkanonokság kérése 1173 - Szent Adalbert-egyház 567,1181; prépostja: Gyke, Vasvári Péter - Borbála-kápolna rectora: István crucifer 590 - Domokos-kolostor 567 - Katalin-ispotályosház mestere: István - vikárius 2393; vikárius: Domokos győri kanonok Györké h. (Zaránd m.) 1597 Györkéi cs. 625 - Mihály királyi ember 660 Györki György ügyvéd 1427 Györkvölgyi cs. 1140 Győröd h. (Bars m.) 2169 Győrödi András és János királyi emberek 75 Győrsokai cs. 1631 Gyuek/Gyuiek/Gyvek-i lásd Divéki gyújtogatás 312, 317, 332, 759, 1053, 1140, 1361, 1652 Gyula v. (Békés m.) 672 Gyulafehérvár v. (Fehér m.) kh. 2089, 2454 gyulafehérvári káptalan lásd erdélyi káptalan Gyulaházai cs. 454 Gyulai cs. 839, 1430, 1479, 1734, 2216 Gyulakutai cs. 228 Gyúr h. (Békés m.) 672 Gyúrd fn. (föld) (Nyitra m.) 303 Gyurgh lásd Győröd Gyurk fn. (terra) (Nyitra m.) 474 Gyuro lásd Gyóró Gyülvész h. (Sáros m.) 820, 969, 1377, 2133 gyümölcs 1443, 1459,2161 gyümölcsfa 382; gyökerének kitépése 725; kivágá­sa 725, 1759 gyümölcsös 444, 1451, 1862, 2400 - lekötése zálogként 635 gyűrű, arany 1362, 1631 Gyüre h. (Szabolcs m.) 583, 1077, 2023, 2320 Gyvrthanus lásd Gyertyánosi Gywek-i lásd Divéki Gywerygindingh pn. 1746 Gywker-i [X] királyi ember 1686 Gywla-i lásd Gyulai Gywlwez lásd Gyülvész Gywman lásd Gyomán Habersdorfer pn. 325,1523 háború, csehországi 988 háborús veszély 442 Habouch h. (Körös m.) 61 Habsburg Albert osztrák herceg lásd Albert osztrák herceg Hacak lásd Hátszeg Hadai cs. 278 hadakozási pénz 698 hadba vonulás 2238; alóli felmentés 914, 928, 938, 962, 1010; más helyett 1827 hadbahívás, török ellen 907, 945 haderő kiállítása 1016 Haderdaz pn. 297 hadfelkelési kapitány 920 hadieszköz 97 hadiszolgálat szabályozása 1966 hadjárat 698, 938, 1080, 1286, 1827, 2309, 2319, 2399 - a husziták ellen 1286, 1915, 1937 - Német lovagrend ellen 432 - tervezése 994 hadjáratban eltűnt 120, 2169 hadjárattól távolmaradás 2071 hadmüvelet Trau elfoglalására 1385 hadoszlás 1898 hadsereg 1852,2315,2374; bosnyák 947; felállítása 1155; mozgósítása lásd mozgósítás Hagen Hermann lübecki protonotarius 234, 250 hagyaték 94,637,943,1001,1119,1171,1176,1343, 1660,1929, 1936 Hagymás cs., Berekszói 1867 Hagymási cs. 938 hagyományozás 1003,1473; lásd még végrendelkezés Hahót h. (Zala m.) 2334 Haimstewr 2347 Hainburg v. (Ausztria) 884, 1019 Hamburger pn. 1565 hajadon 357, 1518, 1558, 1760, 2003, 2242, 2272, 2318, 2392; lásd még leány Hajas jn. 2160 Háji lásd Gáji Hajnal\n. 1882 hajó 43,48, 681, 1385-1386, 1901

Next

/
Oldalképek
Tartalom