Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

750 Júl. 7. (Florentie, die VII. Iul.) Kelemen győri püspök [a teljes commune servitium-a fejében 1 ] 400 florenos de sigillo fizetett, ebből levontak 4 forintot és 4 garast, maradt tehát 372 floreni [de] camera és 30 solidus. Az 1418. febr. 16-án Constantie történt promotio-jánál 22 - felsorolt - bíboros volt jelen. Az összegből három forintot, 36 solidus-t és négy dénárt kaptak a [bíborosi] kollégium klerikusai, a maradék 368 forint 43 solidus és nyolc dénárból a bíborosok mindegyikére 16 forint 38 solidus és négy dénár jutott. Kivonatos bejegyzés. ASV Obligationes et solutiones vol. 61 fol. 129a/LXXXXVIIa. (DF 288940.) 1 Lásd 751. Itt nincs bejegyezve. 751 Júl. 7. (Florentie, die VII. Iul., Martini pape V' anno secundo) Franciscus [apostolicarum thesaurariarum régens elismeri], hogy Kelemen győri püspök a teljes commune servitium-ra fejében Iohannes de Medicis et socii Románam curiam sequentes útján 400 florenos auri de sigillo de Florentia fizetett. - A szöveg alatt jobb felől: fi. IIII, gr. IIII, qui fuerunt detracti de supradicta summa. Kivonatos bejegyzés. ASV Obligationes et solutiones vol. 55a fol. 135a/CIIa. (DF 288921.) * Júl. 8. Marcali Dénes szlavón bán halasztólevele. - Fejér X/6. 242. - Helyes kelte: 1419. júl. 4. Lásd 741. 752 Júl. 8. Szentimre. Váraskeszi Lépes Loránd erdélyi alvajda a törökök elleni hadjárat miatt elhalasztja Fűzkúti Antal leányának perét, Hosdáti János és Füzkúti Székes Péter ellen. - Teleki I. 440. (DL 73977 - Teleki cs., marosvásárhelyi.) - (M.) 753 Júl. 8. Szentimre. Váraskeszi Lépes Loránd erdélyi alvajda a törökök elleni hadjárat miatt elhalasztja Szentpáli Miklós és Tuzsoni Bolgár Miklós felesége által Keresztúri János ellen indított pert. - Teleki I. 440. (DL 73778 - Teleki cs., marosvásárhelyi.) - (M.) 754 Júl. 8. (Crisii, sab. a. transl. Benedicti) Zechen-i Domokos fia: László és Suluk Mik­lós körösi ispánok és a szolgabírák előtt Grebenna-i Péter fia: János diák mint Cyrkwena-i Mykchech fiainak: Pálnak és Miklósnak gyámja szavatossággal, más részről Cyrkuena-i János fiának: Lászlónak felesége: Eleske fogott bírák közbenjá­rására kiegyeznek abban a perben, amelyet bizonyos birtokrész zálogosítása ügyé­ben és az utóbbinak Cyrkuena és HorehouchZenthpeter birtokokból járó jegyajándék miatt folytattak előbb Marchali-i Dénes szlavón bán és a vele ítélkező igen sok ne­mes előtt Racha opidum-ban Iván-nap utáni vasárnap (jún. 25.), majd a bán ítéletle­vele alapján előttük, a körösi szék előtt, Iván-nap nyolcada utáni hétfőn (júl. 3.), ahol az egyezkedésre engedélyt kaptak és a békebírságot lerótták. János diák a királyi sereg boszniai vereségének napjától - amikor ti. ellenfelének férje és gyámfiainak nagybátyja: László török fogságba esett - számított tíz évre átengedi Eleske-nek fér­je összes birtokrészének felét Cyrkuena és Orehouchzenthpeter birtokokon tartozé­kaikkal, köztük: malmokkal, továbbá a férje és sógora: Mykchech saját kúriájához tartozó szőlők felét, az OrehouchZenthpeter birtokon lévő terragium montis felét és gyámfiainak részéből Cyrkuena-n tíz diéta szántót. Az átadott birtokokért szavatos­ságot vállal gyámfiaival szemben is, s ha ezt nem teljesíti, in facto potentie et insuper

Next

/
Oldalképek
Tartalom