Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [13.] 193.1947. július 28.

Vásárhelyi István államtitkár: Az orosz szöveg terjesen világosan érthető, csak a fordítás homályos. \yas]Gazdasági Főtanács főtitkára: Az igazságügyminiszter szakértői sti­lárisan is nézzék még végig a jegyzőkönyvtervezetet. Minisztertanács a szovjet-magyar társaságok és szovjet vállalatok részére nyersanyag, fűtőanyag, segédanyag és külföldi deviza biztosításáról szóló jegyzőkönyvtervezethez hozzájárult. [Ries] Igazságügyminiszter előterjeszti az osztaléktranszfer ügyében létre­jött jegyzőkönyvtervezetet mellékleteivel együtt. 9 [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Az árulista kérdést feltétlenül fel kell vetnie. Az árulistának egy sor olyan pontja van, ami teljesíthetetlen. Acéldrót­ban és kábelben olyan szűk kapacitásunk van, hogy a kívánság szinte teljesít­hetetlen számunkra. Ott van ezután a kátránypapír, pamutszövet, petróleum és mazut. 10 Az utóbbiból egyáltalán nem tudunk szállítani s bauxitot is csak nehezen. Az olaj tekintetében egyébként már maga a kereskedelmi egyez­mény 11 is súlyos kötelezettségeket tartalmaz. [Rónai] Kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter: Ha súlyos kötelezett­ségek vannak az egyezményben, úgy azokért a szakembereknek kell vállal­ni[ok] a felelősséget. A vállaltakat azonban teljesíteni kell. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Nem tudunk beleilleszteni a mi expor­tunkba további 2000 tonna petróleumot és 2000 tonna mazutot. Ez lehetetlenség. [Gerő] Közlekedésügyi miniszter: Eltekintve attól, hogy itthon is szüksé­günk van olajra és mazutra, mert olajos mozdonyaink is vannak. Antos István államtitkár: Ha csak arról van szó, hogy a szovjet vállalatok 12 osztalék fejében a saját készleteiket adják oda, akkor rendben van, viszont van egy csomó árkiegyenlítési szükséglet is. Igen jelentős árkiegyenlítésről van szó, mellyel kapcsolatban komoly gazdasági és pénzügyi problémák merülnek fel. Vásárhelyi István államtitkár: A tárgyalások során felhívtuk a szovjet fél figyelmét arra, hogy acéldrótot és kábelt még a kereskedelmi egyezmény kere­tén belül sem tudunk szállítani, s hogy lehetelten olajat és mazutot a kereske­delmi egyezményen túlmenően szállítanunk. A szovjet félnek az volt a kérése, hogy vigyük ezt ennek dacára minisztertanács elé. Az árkiegyenlítés kérdésé­vel kapcsolatban utal a jegyzőkönyvtervezet 5. pontjára, amely szerint vagy a kereskedelmi egyezményben szereplő árak, vagy — ha ilyenek nincsenek — a magyarországi exportárak irányadók. Ezért a magyar delegáció az árulista 13 összeállításán ál kívánt ügyelni arra, hogy árkiegyenlítésre szükség ne legyen. 9 Lásd a 13/c. sz. mellékletet. 10 pakura 11 A szovjet-magyar kereskedelmi egyezményről lásd a [3.] 183. sz. jegyzőkönyv 8. majd a [14.] 194. sz. jegyzőkönyv 75. napirendi pontját és jegyzetét. 12 Értve alatta a Magyarországon működő, szovjet tulajdonba átment volt német vállalatokat. 13 Lásd a 13/c. sz. melléklethez tartozó legendát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom