Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [6.] 186. 1947. június 27.

[Bán] Iparügyi miniszter: Ok csak a legnagyobb biztonságot akarják. [Nyárádi] Pénzügyminiszter: A Merkulovhoz intézett levelében ezt külön ki fogja domborítani. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Azt akarta mondani, hogy a sok között ez az a javaslat, amelyet egészen nyugodtan el lehet fogadni. Antos István [pénzügyi] államtitkár: A minisztertanács nem foglalt állást abban az igen fontos elvi kérdésben, hogy a nyersanyag és deviza ellátás tekin­tetében a szovjet és közös vállalatok általában az állami vállalatokkal egyenlő elbírálásban részesüljenek, vagy a nem állami magyar vállalatokkal. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Itt a nem állami vállalatokról van szó. [Nyárádi] Pénzügyminiszter: Az l/A. a szovjet fél kérése tőlünk, az elért lehető engedményekkel. Voltaképpen ennek az elfogadása, vagy el nem fogadá­sa és az iparügyi miniszter tervezetének elfogadása körül folyik a vita. Antos István [pénzügyi] államtitkár: A kormány pl. most vásárol Csehszlo­vákiából cukrot dollár ellenében. Ezt állami vállalat bonyolította le. Ha az eredeti szovjet javaslatot fogadnák el, akkor a Meinl cég, 11 amely tiszta szovjet érdekeltségű, szintén kér cukorimportra devizát és kénytelenek lennének meg­adni. Szerinte feltétlenül az iparügyi miniszter álláspontját kell elfogadni, hogy a nem állami vállalatokkal egyenlő elbírálásban részesüljenek. Ellenkező eset­ben élesen disztingválni kell az 50%-os magyar-szovjet érdekeltségű és a pots­dami egyezmény 12 alapján a Szovjetunió birtokába került vállalatok között. [Bán] Iparügyi miniszter: Ehhez a fogalmazáshoz, amit Antos államtitkár javasol, hozzájárul. [Nyárádi] Pénzügyminiszter: Erre vonatkozóan szeretné megmondani, hogy amidőn ezeket az érveket Merkulovnak előadta, a válasz részben az volt, hogy a potsdami egyezmény alapján a Szovjetunió tulajdonába átment vállala­toknál megtehették volna azt, hogy leszerelik és kiszállítják Magyarországról. Miután hozzájárultak ahhoz, hogy ezek Magyarországon maradjanak, azért kérnek ők ezeknek a vállalatoknak, ezen méltányossági szempontok felvetése mellett ugyanazokat a kedvezményeket, amelyeket a vegyesvállalatok kértek, [sic!] Általában amikor ezeknek a kérdését tekintve próbált rámutatni, hogy ez veszélyes precedenst képez más államok tulajdonában lévő vállalatokkal szem­ben, mert ugyanazokat a kedvezményeket kérhetik, kijelentették, hogy ők ezt nem tekintik precedensnek. Ez volt a nagy vitának a vége. Azért mondja, hogy el kell dönteni, hogy a lehetőség szerint igyekezzünk a szovjet fél által felfekte­tett jegyzőkönyvek gondolatmeneténél maradni. Ami javításunk van, ha elke­11 A Meinl Gyula Kávébehozatali Rt. 1909-ben Bécsben alakult. Prágában és 1910-től Buda­pesten is voltak üzletei, továbbá csokoládé, cukorka, likőr és rumgyára. 1945 után, mint német érdekeltségű üzem szovjet tulajdonba kerül. 1952-ben a magyar állam kapta meg és beolvasztotta más állami vállalatba. 1991 óta Csemege Július Meinl Ipari és Kereskedelmi Rt. néven működik. 12 A potsdami egyezményről lásd a bevezető tanulmány 200. sz. jegyzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom