Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

(Kamonyai) Pál királyi ember 569, 871, 1090, 1506, 1517, 1545,2577; ügyvéd 2701 -Ungics. 1090 - Veres Balázs királyi ember 539; ügyvéd 2683 - Gergely (Balázs fia) királyi ember 539 - Lőrinc (Kónya fia) királyi ember 539 kamuka 2304 Kamuti cs. 2269 kanász 1010 kanca 351,2301 kancellár: Eberhard zágrábi püspök kancellária, pagói 1268 kancelláriai alkalmazott 1328 -feljegyzés 2239,2255 - jegyzet 648, 1429-1430, 1554, 2518; lásd még commissio, relatio - birodalmi 399 - jegyző: Ebbracht Tódor 1435; Lauterrein György 1434 Kandal cs., Helmeci 2204 - nemes castrensis 1003 -jn. 1970 kandiai vászon 2073 Kandrach jn. 998 Kanizsai cs. 1447 - István ajtónállómester (1395-1401), aulicus, sop­roni ispán (1411-1427), az esztergomi érsekség conservator-a (1418-1419) 130, 454, 836, 1269, 1447, 1834, 2144, 2182, 2216, 2533, 2562, 2631, 2642, 2692 - zágrábi püspök (1356-1376) 2229 - János esztergomi érsek (1387-1418), örökös ispán, prímás, az apostoli széknek az esztergomi és kalo­csai egyházmegyékben legátus natusa-a, birodalmi (római) főkancellár, királyi helytartó, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia kormányzója és vica­rius generalis-a 125, 130, 162, 169, 188, 216, 303, 326, 356-357, 367, 372, 446-447, 460, 533, 667, 669, 749, 752, 761, 826, 828, 830-832, 835­836, 852, 925, 1044, 1144, 1238-1240, 1243, 1257, 1272, 1324, 1334, 1483, 1513, 1541-1542, 1553, 1561, 1573, 1588, 1594, 1609, 1623, 1651, 1778, 1794, 1934, 2090, 2144, 2146, 2296, 2465, 2692; halála 1968 (Miklós tárnokmester fia) aulicus 981, 2104, 2533 - László (István fia) 2533 - Miklós tárnokmester (1388-1398) 188; özvegye: Margit 9, 14 kanizsai egyház 1651 kanóc 1679 kánoni rész 1616 kánonjog borostyánkoszorúsa 925, 2599 kánonok 427 kanonok lásd káptalana székhelye szerint kanonokság adományozása 888, 1218, 1246, 1425­1426, 2066, 2150; cseréje 2557; igénylése 1642; kérése 1434, 1779, 1864, 1876, 1878­1879, 1883, 1901, 2001, 2060, 2118, 2160, 2177, 2179,2185,2194,2465; perlése 1349,1878 kanonokságba iktatás 1439 kanonokságról lemondás 2060,2165 Kansijn. 745 kantár 1140, 1171,2289 Kántor cs. 2136; Hodászi 102; Kántorjánosi 1114; Rohodi 279; lásd még Bezdédi, Jánosi - Bálint hevesi alispán (1415-1426) 1062, 1385, 2071,2480 -jn. 157,641 -pn. 1853 Kántorjánosi cs. 1114,1326 Kányaföldei cs. 388 Kanynch h. (Pozsega m.) 1392 Kányó f. (Zemplén m.) 1388; h. (Zemplén m.) 354 Kapacsovc h. (Körös m.) 2576 Kapacsovci Tonka cs. 2576 Kapcásjn. 1700 Kapi h. (Sáros m.) 1706 - cs. 604, 1706,2230 - András királyi sókamaraispán (1405-1416) 199, 1706; özvegye 525,604 Kapitány cs., Kopancsi 202; Podversiai 108 Kaplai cs. 39 káplán 145,925,1006, 1120, 1218,1232 Kaplan-i lásd Kaplyoni Kapler Péter pozsonyi ispán és kapitány (1411­1421) 11, 207, 230, 287, 561, 781, 815, 944, 1236,1654, 1796, 1830, 1900, 2616-2618 Kaplyon h. (Szatmár m.) 1490,1610,2015 - nemzetség 2532 - cs., Lelei 2496 Kaplyoni Imre királyi ember 2501 Kapolcs cs. lásd Apáti Kapolcs Kapolcsi László királyi ember 842-843 Kápolna h. (Bihar m.) 314-315; (Pozsony m.) 1237; (Vas m.) másképp Zalák 2041 kápolna 18, 88, 536, 1232, 1243, 1368, 2458; budai Szent Lőrinc kolostoré 1287; keresztény és rutén 2375; Volahalis 940,2035 Kápolnai cs. 925, 1031,2041 - Ábrahám pápoci prépost 288 - Tamás királyi ember 2291 kápolnai pálosok 314-315 - Szűz Mária-kápolna 314 kápol naigazgató jö vedel me 1243

Next

/
Oldalképek
Tartalom