Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

2450 Okt. 24-nov. 9. 1 (in nostra imperiali Ratisponensi civitate, [...] pontificis et con­fess.) Zs. a Sye-i János fia: Mihály által neki és a szent koronának teljesített hűséges szolgálatai fejében neki, Bertalan fia: Jánosnak, Loránd fiainak: Domokosnak és Györgynek, Miklós fia: Miklósnak és [...]as fia Berecknek az oklevél élén megfes­tett címert adományozza. Címer: balra fordult kerek talpú pajzs mezejében lebegő három ágú korona, melynek jobb oldali ágából egyenes kard nyúlik a pajzs bal csücske felé, a kard két oldalán egy-egy hatágú csillag. Sisakdísz mint a címerkép csillagok nélkül, de a kard két oldalán vércseppekkel. Hártyán, darabokra szakadt állapotban és kopott írással. VAML 114, Vas vm. It., Címeres levelek. (DF 261635.) 1 Zs. ekkor tartózkodott Regensburgban. 2451 Okt. 25. Regensburg. Zs. az augsburgi Henrik kútmestert évi 180 magyar forint fizetéssel szolgálatába fogadja és előlegül 80 magyar forintot ad neki. - Altmann I. 3670, reg. (HHSTA, RRB G fol. 27b ­DF 288581 fol. 45b.) - (M.) 2452 Okt. 25. Regensburg. Zs. a müncheni Ottó ágyúmestert két legénnyel évi 250 magyar forint fizetéssel szolgálatába fogadja, és megígéri, hogy az összeg felét azonnal átadja neki, mihelyt Magyarországba jön. - Altmann I. 3671, reg. (HHSTA, RRB G fol. 27b - DF 288581 fol. 45b.) - (M.) 2453 Okt. 26. A kalocsai káptalan Zs.-hoz. Parancsára Bátmonostori László özvegyét és fiait, valamint a felsorolt nemes familiárisokat megidézték Pál bátai apáttal szemben, meghagyva pongráci, borsodi, aranyáni, mátyusházai, bácskutai, garai és bátmonostori jobbágyaik előállítását. - Zichy VI. 520. (DL 79500 - Zichy cs., zsélyi 212-1713.) - (M.) 2454 Okt. 26. (f. IV. a. omn. sanct.) István turóci prépost és a konvent átírja Kuhmann fia: András Sylna-i polgárnak (honestus) Crassna-i Miklós fia: János advocatus de Sylna (nobilis) nevében előterjesztett kérésére a zobori konvent 1352. szept. 14-i oklevelét, amely szerint Streche-i Chych (dicti) Domokos és Ivánka ezer aranyforintért eladják a Trencsén megyei Crassna birtokot Oddrar fia Miklós fiának: Miklós Sylna-i iudex seu advocatus vulgo wayth-nak. Hártyán, függőpecsétje hiányzik. DL 87919. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 28-C-166.) - (M.) 2455 Okt. 26. A prágai egyetem bölcsészeti karán Sepekow-i Péter mester vezetése alatt Szalánkeméni Jakab a borostyánkoszorúsi vizsgát leteszi. - Mon. Prag. 1/1. 449. (Prágai egyetem lt.) - (M.) 2456 Okt. 27. A titeli káptalan Zs. 1417. dec. 10-i parancsára (1221) átírja saját 1316. okt. 27-i privilégiumát Baládfölde megosztásáról és határairól (Anjou okit. IV. 347). - Bács-Bodrogm. Évkönyv 1894. 190, reg. (DL 1870 - NRA 935-22.) - (M.) 2457 Okt. 27. A szekszárdi konvent Zs.-hoz. Szept. 6-i parancsára (2326) Bátmonostori Töttös László öz­vegyének és fiainak panasza ügyében a vizsgálatot elvégezte. - Zichy VI. 522. (DL 79502 - Zichy cs., zsélyi 212-1698.)-(M.) 2458 Okt. 27. (f. V. in vig. Simonis et Iude) Ioannes iuratique consules civitatis Lewcza kötelezvénye a néhai Ewlenbach (dictus) György olim civis dicte civitatis nostre és felesége: Krisztina által Krisztus, Szűz Mária, mindszentek és főképp Szent György

Next

/
Oldalképek
Tartalom