Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR VI. kötet (1417-1418) A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 32. A Zsigmondkori Oklevéltári, kötete 1951­ben, all/l. kötet 1956-ban, aII/2. kötet pedig 1958-ban jelent meg az 1945-ben kényszer­nyugdíjazott Mályusz Elemér professzor megfeszített munkájának eredményeképpen. Az 1411-től 1420-ig terjedő időszak oklevél­anyagát feldolgozó kéziratnak mintegy kéthar­madát a nyolcvanéves szerző 1978-ban átad­ta a Magyar Országos Levéltárnak, megjelöl­ve az általa még elvégzendőnek tartott felada­tokat. Ezeket azonban főleg látásának romlá­sa miatt csak kis részben tudta maga elvégez­ni, így a levéltár gondoskodik annak befeje­zéséről. Mályusz Elemér elgondolásán lényegében nem változtatva, kéziratát kiegészítve és meg­szerkesztve készült el és látott napvilágot 1993- ban a ni. (1411-1412), 1994- ben a IV. (1413-1414), 1997-ben az V. (1415-1416) kötet két-két év levéltári forrásait bemutatva. E kötetek szerves folytatása a VI. kötet, amely az 1417-1418. évek levéltári forrásait tartal­mazza. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom