F. Kiss Erzsébet: Az alsó és középszintű oktatás 1848/1849-ben. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 30. Budapest, 1997)

AZ ALSÓ- ES KÖZÉPSZINTŰ OKTATÁS 1848/49-BEN A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta F. KISS ERZSÉBET

Next

/
Oldalképek
Tartalom