Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 27. Budapest, 1997)

ZSIGMONDKOR! OKLEVÉLTÁR V. kötet (1415-1416) A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 27. A Zsigmondkori oklevéltár I. kötete 1951­ben, a II/l. kötet 1956-ban, a II/2. kötet pedig 1958-ban jelent meg az 1945-ben kényszer­nyugdíjazott Mályusz Elemér professzor megfeszített munkájának eredményeképpen. Az 1411-től 1420-ig terjedő időszak oklevél­anyagát feldolgozó kéziratnak mintegy két­harmadát a nyolcvanéves szerző 1978-ban át­adta a Magyar Országos Levéltárnak, megje­lölve az általa még elvégzendőnek tartott fela­datokat. Ezeket azonban főleg látásának rom­lása miatt csak kis részben tudta maga elvé­gezni, így a levéltár gondoskodik annak befe­jezéséről. Mályusz Elemér elgondolásán lényegében nem változtatva, kéziratát kiegészítve és meg­szerkesztve készült el és látott napvilágot 1993-ban az 1411-1412. évek okleveleinek kivonatait és regesztáit tartalmazó III. kötet, majd 1994-ben az 1413-1414. évek forrásait feldolgozó IV. kötet. E kötetek szerves foly­tatása az 1415-1416. évek forrásait feldolgo­zó V. kötet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom