Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247-1515. A Dancs család levéltára 1232-1525. A Hanvay család levéltára 1216-1525 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 23. Budapest, 1993)

AZ ABAFFY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1247—1515 A DANCS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1232—1525 A HANVAY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1216—1525 A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 23. Az 1940-es évek második felé­ben és az 1950-es évek elején az Országos Levéltárban őrzött 48 családi levéltár középkori (1526. augusztus 29-ig terjedő) iratanya­gáról egy akkor fogalmazott út­mutató alapján mintegy 12000 oklevélkivonat készült, de közzé­tételükre nem kerülhetett sor. Ezek közzététele az Országos Tu­dományos Kutatási Alap támoga­tásával vált lehetővé. Kötetünk három kisebb családi levéltár 482 oklevélszövegének kivonatát teszi közzé. E három családot rokoni kap­csolat fűzte össze, így az oklevelek zöme Abaúj, Gömör, Nógrád, Bor­sod megyében volt birtokaikat érinti. Természetesen vannak ok­levelek más — így Árva, Közép­szolnok, Turóc, Zaránd — me­gyékre vonatkozóan is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom