Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár III. (1411–1412) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 22. Budapest, 1993)

ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR III. kötet (1411—1412) A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 22. A Zsigmondkori oklevéltár I. köte­te 1951-ben, a II/l. kötet 1956-ban, a II/2. kötet pedig 1958-ban jelent meg az 1945-ben kényszernyugdíjazott Mályusz Elemér professzor megfeszí­tett munkájának eredményeképpen. Az 1411-től 1420-ig terjedő időszak oklevélanyagát feldolgozó kéziratnak mintegy kétharmadát a nyolcvanéves szerző 1978-ban átadta a Magyar Or­szágos Levéltárnak, megjelölve az általa még elvégzendőnek tartott fela­datokat. Ezeket azonban főleg látásá­nak romlása miatt csak kis részben tudta maga elvégezni, így a levéltár gondoskodik annak befejezéséről. Mályusz Elemér elgondolásán lé­nyegében nem változtatva, az 1411— 1412. évek anyagát tartalmazó kéz­iratrészt kiegészítve és megszerkesztve készült el a mű III. kötete, amelyet re­mélhetően rövidesen követ az 1413— 1414. éveket magában foglaló IV. kö­tet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom