Borsa Iván: A Balassa család levéltára 1193-1526 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 18. Budapest, 1990)

missa ibi celebrent, hoc etiam addito, quod ipsi tres quos par immo concer­nunt ipse possessiones non litigent pro eisdem, littere autem et iura ad eas­dem habentur aput Symonem familiarem meum, qui ad manus omnium trium easdem litteras dare debeat. Item subbam. de chemeleth lego Nicolao Gomylchich familiari meo. Item aliam subbam. de panno lego Rador familiari meo. Item tertiam subbam sine tectura lego Symoni familiari meo. Item Georgio Zlawkowich familiari meo lego flor. XVI. Item Palkoni de Mochyla, qui noviter ad me venit dent flor. XII, li­benter ipsis familiaribus nostris plus legassem sed non habeo unde. || Item litteras ad Zenthlwan prope ZenthBertalan egregio Dávid de eadem dare debeant. Item illustrem dominum Laurentium ducem de Wylak, dominum scilicet meum gratiosum lego in protectorem rogando suam illustrem domi­nationem meam gratiosum, ut sua dominatio pro servitiis meis, per me ei­dem exhibitis tum testamentum, que in eo aliquo legavi, tum etiam execu­tores meos et bona mea, que consanguineis meis et que ad alia loca misi seu legavi, protegere atque defensare dignetur quemadmodum in vita mea, in sua dominatione confisus fui, sic et post mortem atque decessum meum in dominatione confido. Item executores meas lego egregios dominos Balthasar de Bathyan et Michaelem Kerhen de Bellosowcz et familiares meos, puta Nicolaum Go­mylchich et Pankonem de M(oc)hyla, ut iidem legata ordine suo retribuant quo placuerit, (. . .) legata vero iuxta eorum ( ) marum pro anima exponere debeant secundum eorum industriam et humanitatem. Hac sunt scripta per manus Dominici proprias de Progowcz. Kettőbe hajtott papírív négy lapján, a negyedik lap alján egy papírfelzetes zöld gyűrűspecsét ós háromnak a nyoma. DL 65995. (N. 57.) 472. 1505. január 6. (15. die evoc, f. II. a. nat. Domini). Az aradi káptalan jelenti II. Ulászló királynak, hogy amikor 1504. november 22-én kelt parancsára (lásd a 469. sz.) a titeli káptalant a Zaránd megyei Chalanus prédiumba Zederken-i Thorny Benedek királyi ember Dénes mester kanonok, káptalani kiküldött jelenlétében karácsony előtti hétfőn (dec. 23.) a szomszédok: Bernoth-i Nagh János és fia: András előtt vissza akarta iktatni, de Ekes András (prov.) Zekwdwar-i bíró — ura: Gyar­math-i Balassa Ferenc (egr.) nevében — ellentmondott, ezért Zederken nevű birtokán György napjának nyolcadára (máj. 1.) megidézte Balassát a királyi személyes jelenlét elé. Átírta Újlaki Lőrinc országbíró 1520. május 12-én kelt oklevelében. DL 66036. (Fasc. AN n. 88.) 473. 1505. április 5. (sab. p. Ambrosii) Pathak. Peren-i Imre Abawywar megye örökös ispánja, nádor és a kunok bírá­ja kéri a sági egyház konventjét, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelen-

Next

/
Oldalképek
Tartalom