Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 I. kötet. 1289–1484 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 17. Budapest, 1990)

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Nyírbogát 1. Bogát Nyíres (Nyres) — Bont, Doboka/Kolozs m, h 127, 706, 709, 1271, 1282, 1775, 2198 —i Erzsébet 127; György 121, 127, 439, 442—3, 486; István 126—7, 439, 442—3, 486; Lukács 121, 126—7, 439, 442—3, 682, 1282—3; Lukácsné: Erzsé­bet 1283; Magdolna és Márta 127; Mi­hály 121, 127, 199, 439, 442—3, 1271, 1387, 1390, 1832, 2065, 2116, 2198, 2314; Pál 1271, 1282—3, 1874, 1878, 2140; Pálné: Szilvási Margit 2140, 2240; Tamás deák magister 127, 709, 2065, 2314, 2443 —i erdő és halastó 1271 — 1. még Boncnyíres Nyíres (Nyres) — Ciuta, K-Szoln/Mára­maros m, h 1497, 1528, 1532, 1548 Nyírkércs 1. Kércs Nyírlövő 1. Lövő Nyírmada 1. Mada Nyírmihálydi 1. Mihálydi Nyírpazony 1. Pazony Nyírpilis 1. Pilis (Szabolcs/M) Nyírszeg (Nyrzeg), Kolozs m, elpusztult település Valkó határában 674 —i lkk: Incseli Dan és Stefan, Kerezsi Ioan, Nicolae kenéz — 1. még Nagy bérc Nyírtét 1. Tét Nyitra (Nytria) — Nitra — Neutra, Nyit­ra/CsSz, v 62, 65, 1713 —i ppk: Mihály (1394) 18; Pasca (1291) 2 —i kápt 1713 Nyizsnij Koropec 1. Kerepec Nyuchol 1. Nupi nyugtázás 31, 56, 67, 82—3, 195, 220, 222, 233, 240, 244, 262, 271, 279, 283, 365, 375, 448—9, 455, 459—60, 470, 491, 548, ' 558—60, 591, 641, 769, 898, 916, 946, 962-4, 967, 992, 1106, 1115, 1125, 1143, 1200, 1207, 1217, 1224, 1227, 1237, 1250, 1258, 1370, 1398, 1404, 1413, 1458, 1503, 1509, 1531, 1548, 1559, 1565, 1571, 1616, 1646, 1667, 1738, 1762, 1870, 1891, 1901, 1915, 1997, 2013, 2088, 2105, 2115, 2122, 2132, 2160, 2174, 2181—2, 2193, 2250, 2310, 2319, 2333, 2358—9, 2372-^1, 2411, 2414, 2427, 2445, 2468, 2475 Nyújtó (Nwytho) Tamás, ü, Felpestes 760 Nyúl (Nywl) Jánosné, polg, Kv 1277 Nyulas (Nywlas) — Milas, Kolozs/B-Na­szód m, h 606, 1060 —i lkk: Sípos János, Tamás — 1. még Kis-, Nagynyulas — Péter, jb, Hadad 1525 Nyüved (Nyweg) — Niuved, Bihar m, h 292 O, Ó Oarda de Jos, — de Sus 1. Váradja Obanyk 1. Ópányik Oberblasendorf 1. Balázsfalva Oberdorf 1. Felfalu Obereidisch 1. Felsőidecs Oberschebesch 1. Felsősebes óbor 2029 Obrothawasa 1. Abrudhavasa Óbuda (Óbuda, Obwda) — Vechea, Ko­lozs m, h 935, 1069, 1310, 1518, 1586, 1605, 2126, 2439 —i Albert 851, 1518, 2041; Albertné: Margit 2041; András 851, 1518; Antal 830—1, 834, 837, 850, 935, 1518, 1586; Bálint 130; Benedek 851, 1069, 1518; Ferenc 851, 1518; György 1320, 1586; István 130, 830—1, 834, 837, 850—1, 853, 935, 1436, 1518, 1586, 2041, 2437—9; Istvánné: Margit 2437; János 830—1, 834, 837, 850—1, 853, 935, 1022, 1436, 1518, 1586; Kelemen 850—1, 2332; Kelemenné: Margit 2332; Margit 2041, 2437; Márton 1586; Máté 850; Mátyás 830, 834, 837, 851; Miklós kk 2059; Pál 830—1, 834, 837, 850—1, 853, 1586, 2041; Zsigmond 851, 2041 —i Porkoláb Albert és fel: Margit, Szabó Benedek —i plb 935 —i erdő 935, 1586 —i fn: Büdöskút, Cseresznyekútbérc, Csókás, Darvastó, Erdőcsere, Fásha­lomverőfele, Papszénafűve, Ztrang

Next

/
Oldalképek
Tartalom