Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 I. kötet. 1289–1484 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 17. Budapest, 1990)

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

patak 65, 606, 636, 662, 862, 920, 940—1, 994, 1081, 1113, 1134, 1152, 1226, 1426, 1658, 1708, 1832, 2395 Patak (Pathak, Pótok), fn 1658, 1673, 2128 Patakfő (Pathakfew), fn 1574 Pathchaga 1. Podsága Pattantyús (Pathanthywk, Pathanthyws) György, ü, Szopor 1783 - György, ü, Tök 1492, 1880, 1994 Pátyod (Pathogy), Szatmár/M, h —i Benedek, ü, 1561 Pavlovce nad Uhom 1. Palóc Payer (Payer, Payor, Peyer) cs, Kv: Georg 267; Johann 475, 779; Katarina 779; Michael 267, 475; Péter 89, 475, 805; Stephan 267, 475; Veronika 779 Pázmány (Pazman) Mihályné, szőlősgaz­da, Kv 1119 Pazony (Pasony, Pazon) — Nyírpazony, Szabolcs/M, h —i Bereck deák 680, 798, 803, 807, 813, 881, 884, 1013, 1117, 1203, 1714 Pazteleke (Paztheleke, másként Ylyesthe­leke), K-Szoln/Szilágy m, prédium Sar­maság határában 950 Pácureni 1. Keresztúr (Torda/Maros m) Pádureni 1. Coptelke (B-Szoln/Kolozs m) Pádureni 1. Csinád (Torda/Maros m) Pádureni 1. Erdőhegy (Zaránd/Arad m) Pádurenii 1. Kók (Torda/Kolozs m) Páingeni 1. Póka Pálatca 1. Palatka Pánade 1. Pánád Pánet 1. Pánit Pániceni 1. Pányik Páuca 1. Pókafalva Páucea 1. Pócstelke Páucisoara 1. Pócsfalva Páulisul 1. Burjánfalva Páusa 1. Pósa Peceiu 1. Pecsely Pechken Tamás, b 477 pecunia udvarnicalis (adónem) 64 Pécs (Quinqueecclesiae) — Fünfkirchen, Baranya/M, v 34, 43, 46, 48, 76 —i István deák, dési és tordai sókamarás (1474—1481) 2158, 2322; Istvánné: Ka­talin 2158; Vince 2158 —i ppség gubernátora: Bálint bíboros (1394) 18 —i kápt 24 —i prépost: Laki Kis (parvus) Péter (1484) 76, 2488 —i éneklőkk: Imre (1461) 1603 Pécs (Peech) János, polg, Kv 1932 Pecsely (Pecfyel, Peczel) — Peceiu, Krasz­na/Szilágy m, h —i Benedek deák 1459; Zsigmond deák 28, 309, 314, 392, 457, 461, 525 pecsét, avdi, kisebb és nagyobb 24, 1676 függő 24, 1302, 2074 kir, gyűrű 24 —, kisebb 24 —, nagyobb 20, 24 —, titkos 1938 — új 21 konventi 1988 közhitelű 1687, 2483 magán 1234, 2076 mezővárosi 694 nádori 1713 szerzetesi 65 vdi missilisekhez 2483 városi 1687 záró 1674 pecsét leírása 597 — megrongálódása 20 — metszésének ellenőrzése 20—1 pecsételés 1017, 1021, 1344, 1427, 2483 — az előző avd pecsétnyomójával 1402, 1414 — díja 488 — díjának felosztási módja a konventben 24 — megtagadása 1925 — pecsétfővel 1705, 2376, 2405 — szabálytalanul 2483 Pecsétes (Pechet hes) Péter, sókamarás (1458—1461), Torda 1320, 1644 pecsétnyomó 34, 91 —, avdi, eltitkolása 1925 —, idegen, hasznáata 1402, 1414 —, vdi, metszésének szabályozása 2483 —, vdi, őrzőjének esküje az erd rendek előtt 2483 — őrzése Km-on 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom