Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 I. kötet. 1289–1484 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 17. Budapest, 1990)

OKLEVÉLKIVONATOK

Kysfalwd-i Balázs Gywlws-i (Kykellew vm) örökös birtokrészét — a Kezep­gywlws nevű erdő kivételével — 25 arany Ft-on zálogba adja Madaras-i Jánosnak (e). DL 36403. p. 148—149, nr. 3. 2257. 1478. január 28. (f. IV. a. Purif. Marié) Reche-i Gergely — Kende-i [!] Antal (e) és fia: Gál, Gyergfalwa-i Pálné: Márta és gyermekei: Miklós, Zsófia, végül saját felesége: Reche-i Gergelyné: Dorottya és gyermekeik: György, Lőrinc, Katalin, Ilona nevében — tiltja Gyerg­falwa-i néhai Nagy (magnus) Jakab özvegyét: Ilonát attól, hogy Gyergfalwa, Patha, ZenthMyklos, Kezew (Kolos vm), Pwlyon és Zenthgotharth (Doboka vm) birtokbeli részeit elidegenítse Gyergfalwa-i Bálintnak. DL 36403. p. 137, nr.T. 2258. [1478. január 28.] Reche-i Lőrinc ügyvédjéül vallja Kend-i Antalt, Ezthyen-i Zabo Jánost, Mara-i Lőrincet, Noway-i Zylagy Imrét, Zenthmyklos-on lakó Zaz Jánost, Gyergfalwa-i Pált, Bozyas-i Pál deákot, Kemer-i Jánost és Imrét. DL 36403. p. 137, nr. 2. 2259. 1478. január 29. (f. V. a. Purif. Marié) Lossoncz-i Bán fia: néhai István fia: Mihály (e) — felesége Zsófia és gyer­mekeik: Erzsébet, Miklós nevében is — tiltja Nagfalw-i Marthon Mihályt attól, hogy Maron (Crazna vm) egészbirtokot elidegenítse Lossoncz-i Banfy Jánosnak (e). DL 36403. p. 137, nr. 3. • Közlés: BánfOkl II. 198. 2260. 1478. január 29. (f. V. a. Purif. Marié) Lossoncz-i Banfy György (e) — felesége: Gede-i néhai Loranthfy György leánya: Katalin (g) és ennek húga: Erzsébet, valamint saját fiai: Ferenc és István nevében — tiltakozik az ellen, hogy Gede-i Loranthfy Mihály (e) Nemethy kas­télyt (Walko vm) elidegenítse Zapolya-i Imre (m) Zepws-i comesnek. DL 36403. p. 138, nr. 1. • Közlés: BánfOkl II. 197. 778

Next

/
Oldalképek
Tartalom